Koronka Miłosierdzia (Przez Niepokalane Serce)

Koronka do Maryi, Matki Miłosierdzia
Przez Niepokalane Serce

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

(3×) Chwała Ojcu...

Modlitwa różańcowa

(1×) Matko Boża, * wejrzyj na całą ludzkość Twoją Miłością * i wyproś nam u Twojego Syna Pokój i Miłosierdzie, * abyśmy się stali godnymi obietnic Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

(10×) Przez Twoje Niepokalane Serce, o Matko Miłosierdzia, * rozlej na całą ludzkość łaski * i prowadź nas do Twojego Syna.

Modlitwa na zakończenie

(3×) Pomóż nam, Matko Miłosierdzia.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - Modlitwy i Nabożeństwa z Obietnicami, wyd. VI, Wrocław 2009
  • Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia. Koronka do Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronka do Matki Współczucia i Miłosierdzia - modlitewnik.com.pl