Koronka do Matki Bożej Licheńskiej

Koronka do Matki Bożej Licheńskiej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wierzę w Boga...

Witaj, Królowo, Matko litości, nasza nadziejo, życia słodkości.
Witaj, Maryjo, Matko jedyna, Matko nas ludzi - Salve Regina!
Nędzne my dzieci Ewy wołamy, do Ciebie, o Matko, z płaczem wzdychamy,
Niech nas wspomaga Twoja przyczyna na tym łez padole - Salve Regina!
O Pośredniczko, rzuć Twe wejrzenie, łaskawie dla nas przyjmij westchnienie;
Pokaż nam, Matko, Twojego Syna, w górnej krainie - Salve Regina!

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

1 × Pozdrawiamy Cię, Maryjo, Bolesna Królowo Polski, Córko Boga Ojca Przedwiecznego, Matko Syna Bożego i Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalanie Poczęta, Pani nieba i ziemi.

10 × Matko Boża Licheńska, Bolesna Królowo Polski, * otaczaj nas swoją opieką teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

1 × Bolesna Królowo Polski, módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej Licheńskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com