Koronka do Matki Bożej Jasnogórskiej

Koronka do Matki Bożej Jasnogórskiej
o Królowanie Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o królowanie Maryi

Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza,
Królowo nasza, Maryjo!
Pragnąc przyczynić się do przyspieszenia królowania Twego
przez wypełnienie Ślubów Jasnogórskich,
przez miłość i zgodę w mojej rodzinie -
oddaję się Tobie, zwycięska Pani Jasnogórska,
jako Twoje narzędzie i Twoja pomoc,
aby pod Twoim sztandarem bronić rodziny przed rozbiciem i nienawiści,
oraz walczyć z pijaństwem i niemoralnością.

Znam jednak swą słabość i nieudolność,
więc proszę Cię pokornie, abyś mnie natchnęła odwagą i siłą.
Chcę, jako chrześcijanin, dawać w każdym środowisku
świadectwo całkowitej trzeźwości
i zawsze kierować się w życiu dobrem innych ludzi.

Proszę Cię o ratunek dla moich braci -
nieszczęśliwych niewolników różnych nałogów,
a szczególnie nałogu pijaństwa.
Dobra Matko, wzmocnij ich słabą wolę,
ulecz z choroby alkoholowej,
opiekuj się ich rodzinami!

Proszę Cię, abyś jak najprędzej
zakrólowała w rodzinach i całym narodzie:
trzeźwym, czystym, wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, Kościołowi i Jego Pasterzom.

Amen.

Koronka do Pani Jasnogórskiej

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...Chwała Ojcu...

1 × Boże Bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami.

10 × Jasnogórska Matko Kościoła i Królowo nasza, ratuj nas.

1 × Dziewico Wspomożycielko, módl się za nami.

(na zakończenie)
Pod Twoją obronę...

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący i Miłosierny Boże, Ty dałeś Narodowi Polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a Jej święty Obraz Jasnogórski wsławiłeś niezwykłą czcią wiernych; spraw łaskawie, abyśmy walcząc za życia pod Jej opieką, w chwili śmierci zdołali odnieść zwycięstwo nad złośliwym wrogiem szatanem. Przez Jezusa Chrystusa, Twego Syna, naszego Pana i Boga, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

    • Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka do Matki Bożej Jasnogórskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com
    • Różne Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka o Królowanie Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com