Koronka do Matki Bożej Gostyńskiej (Świętogórska Róża Duchowna)

Koronka do Matki Bożej
Świętogórskiej Róży Duchownej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Jutrzenko wschodząca przed Słońcem, Domie złoty, Arko przymierza, Piękna różo łaską zroszona i Bramo szczęśliwej wieczności, módl się za nami!

Ucieczko zbłąkanych grzeszników i w cierpieniu słodka pociecho, Gwiazdo, która drogę wskazujesz, przyczyno człowieczej radości, módl się za nami!

Dziewico, światłością odziana, Nieskalana w swoim poczęciu, wierne Twego Syna Zwierciadło, zrodzona, by On się narodził, módl się za nami!

Maryjo, potężna Królowo, z Tobą Boga w Trójcy wielbimy, który Ciebie dla nas uczynił Najlepszą Władczynią i Matką całej Ojczyzny. Amen.

Modlitwa różańcowa

3 × Chwała Ojcu...

1 × Zdrowaś Maryjo...

10 × Różo Mistyczna, rozsiewająca woń cnoty, wyjednaj nam łaskę, abyśmy uwielbiali Pana na wieki

1 × Świętogórska Różo Mistyczna, módl się za nami.

Modlitwa na zakończenie

Boże, Ty wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę na mieszkanie godne swojego Majestatu i przyozdobiłeś Ją prawdziwą pięknością, * spraw, abyśmy oddając należną Jej cześć i wiernie Ją naśladując, zajaśnieli świętością życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Koronki do Matki Bożej "Róży Duchownej". Koronka do Róży Duchownej - rozance-i-koronki.blogspot.com