Koronka do NMP Pani naszej

Koronka Maryi, Pani naszej

Joseph Patrick Yodzis

W starożytnym Rzymie, na znak swojego poddaństwa, zwracali się do Właścicielki ich domu słowem Pani (łac. Domina). W Kościele łac. Domina jest odnoszone do Maryi i na j. polski najczęściej jest tłumaczone jako: Matka Boża lub Najśw. Maryja Panna, czasami Nasza Pani (Pani nasza). Tytuł "Pani nasza" odnosi się do Maryi jako "Pani domu", którym na ziemi dla wierzących jest Kościół. Wzywając Maryję pod tytułem, wyznajemy, że Maryja, jako Matka Głowy Ciała Mistycznego, którym jest Kościół Chrystusa Pana, jest także Panią Kościoła, a my wszyscy, którzy jesteśmy w Kościele, należymy do Maryi, "Pani naszej", jako Jaj niewolnicy. Idea ta nawiązuje do nauczania św. Ludwika de Montfort i bł. Stefana Wyszyńskiego, ale w szczególny sposób odnosi się do idei domu rodzinnego jako Kościoła domowego.

Koronkę zaleca się odmawiać w domu rodzinnym (przed obrazem Matki Bożej lub Świętej Rodziny), z zapaloną świecą (jeśli to możliwe) w intencji, aby nasz dom stał się nowym Świętym Domem Nazaretańskim, a jego mieszkańcy byli oddanymi sługami Świętej Rodziny.

Koronkę opracował Joseph Patrick Yodzis (2019 r.).


O Koronce

Krzyżyk przypomina, że Jezus jest naszym Odkupicielem; to od Jezusa Ukrzyżowanego otrzymujemy miłosierdzie i łaskę uświęcającą. Jest to Krzyż św. Damiana, ponieważ przed tym krzyżem św. Franciszek z Asyżu usłyszał głos Chrystusa: "Odbuduj mój Kościół", a ta Koronka jest modlitwą o nieustanną odnowę naszych Kościołów domowych.

Trzy przezroczyste koraliki symbolizują światło dnia. Wskazują zarówno na Trójcę Świętą, jak i na duszę w stanie łaski uświęcającej. Dusza w stanie łaski jest światłem świętości samego Boga Ojca, świątynią Ducha Świętego, przyjacielem i bratem Syna Bożego, zdolną do owocowania latoroślą, wszczepioną w Winny Krzew - Kościół Chrystusowy.

Koralik niebieski symbolizuje zmierzch. Wskazuje zarówno na Matkę Bożą, jak i na wierność duszy w praktykowaniu modlitwy. Przypomina, że radosne światło wiary przeplata się z ciemną nocą wiary.

Siedem czarnych koralików symbolizują noc. Wskazują na "ciemną noc" duszy, opisaną przez św. Jana od Krzyża. Liczba siedem reprezentuje Siedem Boleści Maryi, a także Siedem Mieszkań Twierdzy wewnętrznej św. Teresy z Avili, który opisuje drogę duszy od stanu otrzymania łaski uświęcającej do mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Medalik Matki Bożej Gwiazdy Morza (Stella Maris) reprezentuje mistyczne zaślubiny z Bogiem. Jest to przypomnienie, że Maryja jest naszą gwiazdą przewodnią: "do Jezusa przez Maryję".

Koronka służy modlitwie zarówno o odnowę domu - naszego ogniska rodzinnego, jak i modlitwie o łaskę przejścia przez ciemności wiary do mistycznego zjednoczenia z Bogiem.

Maria Domina Chaplet

Jak odmówić Koronkę

na krzyżyku

  1. Znak krzyża (W imię Ojca...).
  2. Rachunek sumienia.
  3. Akt żalu (Spowiadam się..., Ach żałuję..., Kyrie... itp.).

na przezroczystych paciorkach

(na cześć Trójcy Świętej - Ojca, Syna i Ducha Świętego)
(3×) Zdrowaś Maryjo...

Zaleca się medytację nad wyjątkową relacją Maryi z każdą z Trzech Osób Boskich.

na niebieskim paciorku

(dla uczczenia Matki Bożej Bolesnej, Współodkupicielki)
Ojcze nasz...

na siedmiu czarnych paciorkach

(dla uczczenia Siedmiu Boleści Maryi)
(7×) Zdrowaś Maryjo...

Zaleca się rozważyć: (1) Proroctwo Symeona; (2) Ucieczka do Egiptu; (3) Zgubienie Jezusa w Jerozolimie; (4) Spotkanie na Drodze Krzyżowej; (5) Ukrzyżowanie; (6) Zdjęcie z krzyża ciała Jezusa i złożenie w ramionach bolejącej Matki; (7) Złożenie ciała Jezusa w grobie.

na medaliku Matki Bożej Gwiazdy Morza

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...

Zaleca się rozważyć wiarę Matki Bożej w Wielką Sobotę, kiedy bolejąca oczekiwała Zmartwychwstania.


Tłum. i oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Maria Domina Chaplet, Prayer - RosaryAndChaplets.com