Koronka Matki Łaski Bożej (Bądź pozdrowiona, Maryjo)

Koronka do Najśw. Maryi Panny, Matki Łaski Bożej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., (3×) Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa różańcowa

(1×) Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobą; * błogosławiona jesteś między niewiastami * i błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus.

(10×) Święta Maryjo, Matko Łaski Bożej, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, * i za wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, * a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego * i poleconymi Tobie.

Modlitwa na zakończenie

Boże, z Twojej Woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski † i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi, * spraw, aby nam wyjednała obfite łaski * i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Najświętszej Maryi Panny, Matki Łaski Bożej - rozance-i-koronki.blogspot.com