Koronka do Krwawych Łez Maryi

Koronka do Krwawych Łez Maryi​

(do prywatnego odmawiania)

Koronka ułożona przez s. Amalię Aguirre (1901-1977) - współzałożycielkę Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego w Campinas (Brazylia), która 8 XI 1929 r. usłyszała słowa: "Módlcie się do Mnie przez łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie będą Mnie prosić przez łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę", które uznała za słowa samego Pana Jezusa. Innym razem s. Amalia ujrzała Maryję, trzymającą różaniec, którego paciorki lśniły jak słońce. Maryja powiedziała: "Oto Różaniec łez moich... Syn Mój chce mnie uczcić w szczególny sposób i z radością udzieli wszelkich łask za przyczyną moich łez. Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła". Matka Boża wyraziła życzenie, aby w każdej rodzinie i klasztorach odmawiać "Koronkę do Łez" o 19-tej. Stolica Apostolska 15 V 1934 r. zatwierdziła nabożeństwo. Koronkę można odmówić, posługując się różańcem, składającym się z siedmiu części, po siedem paciorków w każdej części. Liczba siedem przypomina o siedmiu boleściach Maryi.


MODLITWA NA ROZPOCZĘCIE

O Jezu przybity do krzyża, padamy do Twoich stóp i składamy Ci w ofierze krwawe łzy Tej, która z największą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o dobry Mistrzu, abyśmy z miłością pojęli wymowę krwawych łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc na ziemi Twą świętą wolę, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wieczność w niebie. Amen.

NA DUŻYCH PACIORKACH

1 × O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, * która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi, * i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie.

NA MAŁYCH PACIORKACH

7 × O Jezu, wysłuchaj prośby nasze * przez krwawe łzy Twojej Najświętszej Matki.

NA ZAKOŃCZENIE

3 × O Jezu, spójrz na krwawe łzy Tej, * która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi, * i nadal najgoręcej miłuje Cię w niebie.

O Maryjo, Matko boleści, Matko litości i Matko miłosierdzia, zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn, Jezus, którego wzywamy, wysłuchał nasze wołanie, a przez przyczynę Twoich matczynych krwawych łez udzielił nam łask, o które Go błagamy, i doprowadził nas do szczęścia wiecznego. Amen.

Twoje krwawe łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szatana.

O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Historia Koronki do Łez Matki Bożej - adam-czlowiek.blogspot.com
  • Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej! - drogowskazydonieba.com
  • Koronka do Krwawych Łez Matki Bożej - duchowaadopcja.info
  • Ocalenie przez łzy Matki - opoka.org.pl
  • Koronka do Krwawych Łez Maryi​ - 15koronek.pl