Koronka Bogurodzicy (Za Ojczyznę)

Koronka do Bogurodzicy

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Odmawia się najlepiej całą śpiewając, w intencji Polski.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Pieśń: Bogurodzica...

1 × Ojcze nasz...

10 × Zdrowaś Maryjo...

1 × Chwała Ojcu...

(na zakończenie) Bogurodzico, Dziewico, Maryjo, * módl się za całą naszą Ojczyznę.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Różne Koronki do Matki Bożej Częstochowskiej. Koronka do Bogurodzicy - rozance-i-koronki.blogspot.com