Koronka chwały Maryi (Dwanaście przywilejów)

Koronka Dwunastu Przywilejów Maryi

św. Ludwik Maria Grignion De Montfort

Św. Jan, umiłowany uczeń Jezusa i Maryi, ujrzał cudowny znak na niebie, który opisał następująco: "Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu" (Ap 12,1). Św. Bernard, a za nim św. Ludwik de Montfort i wielu innych uważa, że ta wizja ukazuje Najśw. Maryję Pannę oraz Jej cnoty i przywileje, z przywilejem Bożego macierzyństwa na pierwszym miejscu. Z tej interpretacji zrodziła się Koronka Dwunastu Gwiazd Najśw. Maryi Panny, św. Jan Berchmans i wielu innych czcicieli Maryi uczyniła swoją codzienną modlitwą.

Św. Ludwik de Montfort, powszechnie znany ze swojego prawdziwego nabożeństwa do Maryi, ubogacił Koronkę, dodając do każdego "Zdrowaś Maryjo" inwokację na cześć doskonałości, władzy i dobroci Matki Bożej, zakończoną radosnym wezwaniem: "Raduj się, Panno Maryjo, po tysiąckroć raduj się!"

Św. Ludwik polecił obu swoim rodzinom zakonnym odmawiać Koronę jako poranną modlitwę. Gorąco zalecił ją wszystkim, którzy przez Maryję przyjmują świętą i miłującą niewolę Jezusa. W ten sposób na całym świecie z ust umiłowanych dzieci Maryi Koronka wznosi się jak wonne kadzidło przed tron naszej Najśw. Matki w niebie i powraca na ziemię w postaci deszczu Bożego błogosławieństwa.


Modlitwa wstępna

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i ogień miłości w nich zapal.
K. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, który przez światło Ducha Świętego pouczasz serca swych wiernych, daj nam przez tego Ducha poznać, co jest dobre, i zawsze się radować Jego pociechą. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

I. Korona Doskonałości

Dla uczczenia Bożego macierzyństwa Najśw. Maryi Panny, Jej cudownego Dziewictwa, Jej czystości bez skazy i Jej niezliczonych cnót.

K. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim.

Ojcze nasz...

1. Zdrowaś Maryjo...

Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, * posłuszna głosowi Pana, Stworzyciela świata; * porodziłaś Tego, który Cię stworzył * i pozostałaś dziewicą na wieki.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

2. Zdrowaś Maryjo...

Panno Święta i Niepokalana, żadne słowa Cię nie wysławią tak, * jak to, że nosiłaś w swoim łonie Tego, * którego niebiosa ogarnąć nie mogą.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

3. Zdrowaś Maryjo...

Całaś piękna jest, Maryjo, * i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

4. Zdrowaś Maryjo...

Twoje cnoty, Dziewico, przewyższają liczbę gwiazd na niebie.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

Chwała Ojcu...

II. Korona Władzy

Dla uczczenia królewskości Najśw. Maryi Panny, Jej niezwykłości, Jej powszechnego pośrednictwa i potęgi Jej władzy.

Dozwól mi...

Ojcze nasz...

5. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, Królowo świata. * Prowadź nas do Twych niebieskich radości.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

6. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, Skarbnico łask Pańskich. * Daj nam udział w Twoich bogactwach.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

7. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, Pośredniczko wszystkich Bożych łask. * Niech przez wzgląd na Ciebie * Wszechmogący Bóg będzie nam łaskawy.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

8. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, która niszczysz herezje i miażdżysz demony. * Bądź naszą umiłowaną Przewodniczką * po drogach życia.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

Chwała Ojcu...

III. Korona Dobroci

Dla uczczenia miłosierdzia Najśw. Maryi Panny wobec grzeszników, ubogich, łaknących sprawiedliwości i umierających.

Dozwól mi...

Ojcze nasz...

9. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, Ucieczko grzeszników. * Wstawiaj się za nami u Boga.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

10. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, Matko sierot. * Spraw, aby Wszechmogący Bóg spojrzał na nas łaskawym okiem.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

11. Zdrowaś Maryjo...

Chwała Tobie, Radości sprawiedliwych. * Wprowadź nas do radości Nieba.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

12. Zdrowaś Maryjo...

Chwała niech będzie Tobie, która zawsze nam towarzyszysz w życiu i w śmierci. * Zaprowadź nas do królestwa niebieskiego.

Raduj się, Panno Maryjo, * na wieki raduj się!

Chwała Ojcu...

Na zakończenie

Maryjo, Córko Boga Ojca, bądź pozdrowiona.
Maryjo, Matko Syna Bożego...
Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego...
Maryjo, Świątynio Trójcy Przenajświętszej...
Maryjo, nade wszystko umiłowana, Skarbnico łask...
Maryjo, Przyczyno radości, Królowo serca mojego...
Matko moja, życie moje, słodyczy moja...
Maryjo, najdroższa nadziejo moja...
Maryjo, moje serce i moja duszo...

Cały jestem Twój i wszystko, co posiadam, jest Twoje, Dziewico, błogosławiona ponad wszystko! Niech Twoja dusza uwielbia we mnie Pana; niech Twój duch będzie raduje się w Bogu we mnie. Połóż mnie, Dziewico wierna, jako pieczęć na swoim Sercu, abym w Tobie i przez Ciebie okazał się wierny Bogu.

Przyjmij mnie, o łaskawa Dziewico, do grona tych, których kochasz, pouczasz, prowadzisz, karmisz i chronisz jako swoje dzieci. Spraw, abym z miłości ku Tobie wzgardził wszystkim, co przyziemne, a przylgnął do tego, co niebiańskie; aż przez Ducha Świętego, Twojego wiernego Oblubieńca, i przez Ciebie ukształtuje się we mnie Twój Syn, Jezus Chrystus, na chwałę Boga Ojca. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Little Crown of The Blessed Virgin Mary Chaplet - holydivine.com
  • Ks. Michał Bednarz, Niewiasta obleczona w słońce, "Resovia Sacra" R. 14-15 (2007/2008)