Akty zawierzenia (dedykowane - miejsca)

Akty zawierzenia Matce Bożej dedykowane

związane z sanktuariami, parafiami lub miejscem objawień maryjnych


Dąbrówka - Dąbrowska Pani, Królowa Ziemi Kurpiowskiej

Akt zawierzenia Maryi Królowej Ziemi Kurpiowskiej

Maryjo Matko Jezusa i nasza Dąbrowska Pani, * pomóż nam wspierać się Twoją siłą, * gdy nas złe żywioły nawiedzają. * Dodaj do chleba powszedniego miłości, * obsiej Bogiem ugory naszych serc. * Trwaj przy każdej kołysance, kromce chleba, * przy szpitalnym łożu, w miejscach utrudzenia, * w celi więziennej i nad mogiłą.

Matko Pojednania, życiodajną potęgą swej miłości * skrusz niezgodę, kłamstwo i gniew.

Przy Twym Niepokalanym Sercu, o Maryjo, * gromadź nas, synów i córki Ziemi Kurpiowskiej. * Bądź nam drogowskazem, powierniczką i schronieniem.

Matko wierzących, * gdy dziś zagrożony nasz byt narodowy, rodzinny i osobisty, * spójrz na swe dzieci i ratuj nas. * Tobie zawierzamy nasz los.

Królowo Ziemi Kurpiowskiej, * zawierzamy Ci tych najmniejszych, * co pod sercem matki szukają schronienia, * dzieci i młodzież, chorych i starych; * rodziny nasze. * Bądź przy rolnikach, którzy pracują na ziemi, * która dostąpiła takiego zaszczytu.

Matko, wyjednaj nam łaskę * służenia życiu i miłości na co dzień, * noszenia w sobie wizerunku Jezusa, * spotkania się z Jezusem w drugim człowieku * i w wieczności. Amen.


Dziekanowice - Matka Boża Dziekanowska

Objawiasz łaskawość i współczucie (Akt zawierzenia)

Matko Boża, która od czterech wieków na tym Dziekanowskim Wzgórzu objawiasz Twoją łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy uciekają się pod Twoją opiekę, przyjmij dziś naszą najgłębszą wdzięczność za Twoją niezwykłą obecność i macierzyńską troskę. Ty zawsze byłaś ze swoim ludem w chwilach radości i smutku, w chwilach tryumfu i tragedii narodowej. Tobie lud Twój zawdzięcza moc przetrwania czasu niewoli pod zaborami, zawieruchy wojennej i bezdusznego komunizmu. Tobie wielu zawdzięcza łaskę wiary, zdrowia i życia.

Dzisiaj przychodzimy do Ciebie, o Matko Dziekanowska, z ufnością, że udzielisz nam pokoju, sprawiedliwości i pomyślności, gdyż wszystko co mamy i czym jesteśmy, zawierzamy Twojej pieczy.

Tobie, o Matko, wychodząca zawsze na spotkanie nam grzesznikom, oddajemy dziś siebie samych i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, nasze prace, nasze radości, nasze słabości i cierpienia. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele.

Naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez Sakrament Pokuty.

Udziel naszym rodzinom łaski, by szanowały i kochały każde poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty w swoim łonie poczęłaś życie Syna Bożego.

O Pani Dziekanowska, strzeż nasze ogniska rodzinne, by zawsze trwały w zgodzie i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Przygarnij wszystkich do swego Niepokalanego Serca.

Przyjmij rodziców i starszych.

Przyjmij młodzież i dzieci.

Przyjmij także chorych i osamotnionych, ludzi pracy fizycznej, na roli i w przemyśle, ludzi pracy umysłowej, w szkołach, biurach i instytucjach.

Przyjmij wszystkich!

Niech nie przestaje za sprawą Twej obecności, o Matko Dziekanowska, objawiać się na tej ziemi miłość, która jest potężniejsza niż grzech.

Uzdrowienie chorych, Pocieszycielko strapionych, bądź pociechą cierpiących na ciele i duszy, światłem szukających Chrystusa, Odkupiciela człowieka.

Okaż wszystkim ludziom, żeś jest Matką nadziei.

Spraw, aby na całym świecie zapanował trwały pokój; aby każdy widział w drugim człowieku brata; aby ludzie żyli tak, jak przystało dzieciom Bożym.

Ustrzeż nas od zachłanności, od zawiści, od pogoni za egoistycznym interesem.

Spraw, abyśmy zawsze słyszeli bardzo wyraźnie Twój macierzyński głos: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn".

Spraw, abyśmy wytrwali z Chrystusem!

Nie pozwól ginąć braciom Twojego Syna.

Daj moc prawdy naszym sercom.

Wyrażając Ci, o Matko, naszą najgłębszą wdzięczność za cztery wieki Twojej macierzyńskiej opieki, prosimy Cię pokornie: bądź nadal Matką, chociaż tak mało na tę macierzyńską miłość zasługujemy.

Błogosław temu sanktuarium, błogosław ludowi, który tu się modli i śpiewa, błogosław wszystkim swoim dzieciom - teraz i na wieki. Amen.


Fatima - Matka Boża Fatimska

Świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga (Akt zawierzenia)

Matko Boża Fatimska, świętujemy w Tobie wielkie dzieła Boga, * który nigdy nie przestaje miłosiernie pochylać się nad ludzkością, * aby ją uzdrowić i zbawić.

Matko Boża Fatimska, wdzięczni na nowo za Twoją macierzyńską obecność, * dołączamy nasz głos do wszystkich pokoleń, * które nazywają Ciebie błogosławioną. * Przyjmij z macierzyńską łaskawością akt zawierzenia, * dokonywany przez nas dzisiaj z ufnością, * w obliczu tak nam drogiego Twego wizerunku.

Jesteśmy pewni, że każdy z nas jest cenny w Twoich oczach * i że nie jest Ci obce nic z tego, co mieszka w naszych sercach.

Chcemy, by dotarło do nas Twoje najsłodsze spojrzenie, * i byśmy zyskali pocieszającą serdeczność Twojego uśmiechu.

Chroń nasze życie w Twoich ramionach: * błogosław i umacniaj każde pragnienie dobra; * ożywiaj i posilaj wiarę; * wspieraj i rozjaśniaj nadzieję; * rozbudzaj i ożywiaj miłosierdzie. * Prowadź nas wszystkich na drodze świętości.

Naucz nas swojej miłości i szczególnego upodobania * dla maluczkich i ubogich, dla wykluczonych i cierpiących, * dla grzeszników i serc zagubionych. * Wszystkich otocz Twoją ochroną * i wszystkich przekaż Twojemu umiłowanemu Synowi, a Panu naszemu, Jezusowi. Amen.


Jasna Góra (Częstochowa) - Matka Boża Częstochowska, Pani Jasnogórska

Zobacz


Kalwaria Zebrzydowska - Matka Boża Kalwaryjska

Zobacz


Licheń - Matka Boża Licheńska, Bolesna Królowa Polski

Stajemy przed Tobą (Akt zawierzenia)

Maryjo, Matko Najświętszej Rodziny z Nazaretu, * obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, * pozdrawiamy Cię. * Bolesna Królowo Polski, * stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć. * O Maryjo, Wychowawczyni i Opiekunko rodzin, * zawierzamy Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom. * Bolesna Matko Licheńska, * otaczaj nas swoją opieką w chwilach choroby i cierpienia, * abyśmy umieli wtedy zawierzyć Bożej Opatrzności * i doświadczali pociechy miłującego Boga. * Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności * w naszej codziennej pielgrzymce do Domu Ojca w niebie. Amen.

Zobacz również


Lipsk - Matka Boża Bazylianka

Zobacz Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki →


Lourdes

Ukazujesz Niepokalane i Bolesne Serce (Akt poświęcenia)

Matko Boża z Lourdes, która nam ukazujesz swoje Niepokalane i Bolesne Serce, błagając, upadamy w duchu przed Twoim czcigodnym i drogim wizerunkiem z zamiarem odnowienia naszego uwielbienia i czci, pokuty i wdzięczności. Dziewico, Najświętsza Panno z Lourdes! W chwale Wniebowzięcia, połączona ciałem i duszą z niebiańskim życiem Twojego Syna! Niewiasto przyodziana w niebiańskie życie, jak w słońce i w koronę z gwiazd, Bernadetcie Soubirous ukazałaś się promienna tym szczęściem. A przede wszystkim przypominałaś łaskę swego niepokalanego poczęcia, która uczyniła z Niej znak zapowiadający ludzkość odkupioną przez Chrystusa, chroniąc Ją przed grzechem pierworodnym. Najświętsza Panno byłaś od razu utwierdzona w miłości do Boga.

O ukochana Matko, my rozumiemy powód Twego płaczu. Gdy matka płacze, oznacza to, że w swoim sercu nosi ona ukryty ból. A czy może być większy ból dla Ciebie, o Matko Boża, niż ten, że z dala od Twego Serca żyje wiele dzieci, krocząc drogą grzechu i błędu, uwiedzionych przez świat i pożądliwości cielesne? Czy sami nie musimy pokornie przyznać, że czasem należymy do tych Twoich dzieci, które Cię często zasmucają?

Jesteśmy świadomi, że to my sprawiamy Ci ból i dlatego teraz pokornie wołamy do Ciebie, o Niepokalane i Bolesne Serce Maryi, ulituj się nad nami! Wiemy, że Twoje Niepokalane Serce jest otwarte i gotowe wylać na nas skarby dobroci i miłosierdzia. Wylej je, prosimy, na nasze grzechy, aby zostały nam przebaczone, abyśmy nasze kręte drogi zamienili na proste ścieżki, umocnij także nasze chrześcijańskie życie. Nasze grzechy są ciężkie, ale Ty, o miłosierna Matko, zamiast kary darowałaś nam łzy jako ścieżkę wiodącą do przebaczenia. Dziękujemy Ci za liczne dowody łaski, które popłynęły na nas z Twoimi łzami, za dary, które Ty ciągle rozdzielasz, zwracając zdrowie ciału, łaskę duszy i pociechę w licznych doświadczeniach życiowych. Dzięki, o Matko, za opiekę, którą nam okazujesz. Jako znak wdzięczności, którą jesteśmy Ci winni - poświęcamy się Tobie i ofiarujemy Twemu Niepokalanemu i Bolesnemu Sercu naszego ducha, nasze serce, nasze cierpienia i trudy, nasze rodziny i nas samych. O litościwa Matko, udziel szczególnej pociechy naszym drogim chorym oraz wszystkim cieleśnie i duchowo cierpiącym, wyczekującym ulgi przez przyczynę Twoich łez. Prosimy Cię, zwróć swoje miłosierne oczy na nas wszystkich, na nasze rodziny i ojczyznę, na cały świat, aby znikło niebezpieczeństwo wojny i aby mógł zapanować tak bardzo wyczekiwany pokój. Jako o ostatnią łaskę prosimy Cię, o Niepokalane Serce Maryi, abyś nas zawsze traktowała jako Twoje dzieci. Chcemy Ci pozostać wierni i zasłużyć sobie na skarby dobroci Twego Serca, które poprzez płacz dały wyraz swej wielkiej ku nam miłości.

Poświęcając się Tobie, o droga Matko Boża z Lourdes, prosimy Cię o łaskę, abyśmy się nigdy od Ciebie nie odłączyli, abyś się mogła okazać naszą Matką jako jaśniejąca i pocieszająca gwiazda w naszym ziemskim życiu, jako nasza nadzieja na ratunek. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

Zobacz również


Piaseczno - Matka Boża Piasecka, Królowa Pomorza i Matka Jedności

Przepiękna nasza Pani (Zawierzenie dekanatu piaseckiego)

Przepiękna nasza Pani, która w tym cudownym wizerunku tu, na Pomorzu nam królujesz, którą mamy zaszczyt teraz gościć w naszym dekanacie. Tyś naszą Matką i Królową. Nie ma znaczenia dla nas tytuł Twój - czy jesteś częstochowska, licheńska, lubiszewska, kościerska, płochocka, topoleńska, byszewska, czy piasecka. Ty Maryjo, jedna jesteś w niebie i stamtąd za nami przyczyniasz się u Boga. Jesteś Matką z Betlejem, z Kany Galilejskiej, ze świątyni jerozolimskiej, z Nazaretu, z Golgoty. Jesteś Matką Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Boga. Naszego Zbawcy. W testamencie krzyża Jezus dał nam Ciebie za Matkę. Dzięki Niemu, Matko, jesteś i nam Matką. Dlatego dzisiaj uciekamy się do Ciebie, prosząc Cię o wstawiennictwo, opiekę, wsparcie i pomoc w trwaniu w świętej przodków naszych wierze.

Matko Piasecka. Przyrzekamy żyć każdego dnia według Bożych Przykazań. Mieć otwarte serca na Słowo Boże i tak, jak Ty Matko, nieść Je ludziom. Będziemy wychowywać młode pokolenie według najlepszych wzorców, jakie w Twojej szkole znaleźć możemy. Pragniemy, aby nie było ludzi, którzy zagubią gdzieś wiarę w Twego Syna. Przyrzekamy walczyć z nałogami i uzależnieniami, by nie było ludzi zniewolonych i wykluczonych. Wołamy do Ciebie, Matko:

P. Królowo Pomorza i Matko Jedności.
W. Przyrzekamy.

Matko Syna Bożego. Tylko w rodzinach złączonych więzami miłości może kształtować się człowiek, który potrafi kochać. Będziemy zabiegać o to, by polskie rodziny były silne Bogiem, wolne od nieporozumień, niezgody i braku wzajemnego szacunku. By rodziny rozbite na powrót stały się jednością, a skłóceni otrzymali łaskę pojednania. Napełniaj miłością ofiarną serca ojców i matek, by życie żadnego dziecka nie było zagrożone. Będziemy walczyć o to, aby nie było ludzi, którzy budują swój dom na piasku, żyjąc wspólnie, bez błogosławieństwa Twego Syna. Wołamy do Ciebie, Matko:

P. Królowo Pomorza i Matko Jedności.
W. Przyrzekamy.

Matko Jedności, przyrzekamy budować jedność regionalną i narodową. By Ojczyzna nasza była wierna Bogu, krzyżowi i ewangelii. By parafie naszego dekanatu były prawdziwymi wspólnotami wiary i miłości. By nie było pośród nas ludzi, którzy stracili nadzieję na lepsze życie. Będziemy walczyć ze zgorszeniami, utratą wiary i trwaniem w ciężkich grzechach. Będziemy dbać o dobre imię Ojczyzny i nasze oraz bliźnich naszych. Wołamy do Ciebie, Matko:

P. Królowo Pomorza i Matko Jedności.
W. Przyrzekamy.

Wychowawczyni powołań kapłańskich. Zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów naszego dekanatu. Niech będą prorokami Twego Syna, posłańcami, którzy będą mówili prawdę o Bożej miłości, również tej w znaku krzyża i będą tej prawdzie wierni. Prosimy Ciebie, Uzdrowienie Chorych, za tymi, którzy potrzebują modlitwy, bo cierpią. Okaż im swoją łaskę, by mogli odzyskać siły i dalej dawać świadectwo żywej wiary. Wołamy do Ciebie, Matko:

P. Królowo Pomorza i Matko Jedności.
W. Przyrzekamy.

Maryjo z piaseckiego ołtarza, prosimy Ciebie o dobre przygotowanie się, przez tę peregrynację kopii Twej Łaskawej Figury, do jubileuszu koronacji Twego wizerunku, której dokonał kardynał Karol Wojtyła w niedzielę 8 września 1968 roku. Pragniemy, aby wędrówka Twoja po dekanatach Kociewia spowodowała, że zadrga w nas serce, że będziemy dla Ciebie jako dzieci, które są posłuszne Bożemu słowu. Amen.

Nasza Pomorska Królowo (Zawierzenie parafii)

Maryjo, nasza Pomorska Królowo. Przychodzisz dzisiaj do naszej parafii, tak samo jak z wielką radością przybyłaś przed wiekami do domu Elżbiety. Do krewnej przybyłaś, by dzielić z nią radość i pomóc jej w cudownym macierzyństwie. Do nas przychodzisz, aby dzielić radość, brać udział w troskach i wskazywać na Jezusa, mówiąc, byśmy czynili to, co On nam powie. Pragniemy teraz Uśmiechnięta Piasecka Pani, zawierzyć Tobie naszą parafię. Wszystkie radości, troski i plany nasze związane z domem Bożym oraz własnymi domostwami i obejściami.

Zawierzamy Tobie Matko najpierw naszą troskę o młodzież i dzieci. Ty znasz radości i trudności wychowawcze. Prosimy, aby nasza młodzież pragnęła Ciebie naśladować. By dziewczęta były zapatrzone w Twój geniusz kobiecości. Aby chłopcy, patrząc na Ciebie, widzieli jakby w lustrze postawę, jaką w stosunku do Ciebie przybrał św. Józef. Ten genialny mężczyzna, najczystszy opiekun Dziewicy, zwierciadło cierpliwości. Prosimy, by dzieci naszej parafii mogły przeżywać swoje dzieciństwo w radości, szczęściu odpowiedzialnych rodziców i bezpieczeństwie moralnym.

Przyrzekamy Tobie Matko strzec najmłodszych, najsłabszych i tych, którzy uczą się żyć.

K. Królowo Pomorza, przyrzekamy.
W. Królowo Pomorza, przyrzekamy.

Maryjo tworząca Świętą Rodzinę. Przyrzekamy w naszej parafii strzec życia małżeńskiego i rodzinnego. Będziemy dawali przykład, jak żyć w wierności, miłości i służbie. Jak budować dom na skale, aby rodziny nasze były trwałe. Przyrzekamy nie akceptować mody współczesnego świata, która każe młodym żyć na próbę razem, bez zobowiązań. Będziemy zachęcać i sami żyć Bożymi przykazaniami. Aby pod dachami domów naszej parafii panowała prawdziwa miłość, jedność i wierność oraz uczciwość.

K. Królowo...

Wychowawczyni powołań kapłańskich. Przyrzekamy Tobie, że będziemy w parafii naszej i rodzinach wspierać rodzące się powołania do służby Twemu Synowi i Kościołowi. Będziemy pomagać w rozpoznawaniu Bożego głosu i w rozwijaniu pobożności młodych ludzi. Troska o powołania, to troska misyjna, aby nie brakowało tych, którzy zostaną posłani, by głosić ewangelię.

K. Królowo...

Maryjo Piasecka, która dokonałaś tylu cudów w Twoim pomorskim sanktuarium w Piasecznie. Zawierzamy Tobie wszystkich chorych, zrozpaczonych, ubogich, potrzebujących pomocy. Ty jesteś najlepszą opiekunką we wszelkich trudnościach, zaradź potrzebom tych, którzy są w potrzebie. Spraw, abyśmy my zauważali potrzeby bliźnich. Abyśmy byli nie tyle sprawiedliwi, co miłosierni. Jak Ty, Matko Miłosierdzia.

K. Królowo...

Matko Bolesna. Zawierzamy Tobie tę część parafian, która nie zna drogi lub pozwoliła zarosnąć drodze do kościoła. Za tych, którzy nie wierzą, ale jeszcze bardziej tych, którzy wiarę utracili. Za tych, którzy deklarują wiarę, a żyją jakby Boga nie było albo, kiedy przychodzi czas świadectwa, uciekają jak apostołowie spod krzyża. Ich wszystkich Tobie zawierzamy, Maryjo. A my przyrzekamy całym sercem dawać świadectwo wiary, aby i oni mogli poznać Ciebie i Twego Syna i uwierzyć.

K. Królowo...

Matko Jedności. Zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii, (siostry zakonne), wszystkie rodziny i małżeństwa. Ludzi samotnych, młodych i dzieci. Zawierzamy mężczyzn i kobiety, wszystkich, którzy tworzą naszą wspólnotę parafialną. Wszystkie grupy parafialne.

My wszyscy przyrzekamy tworzyć prawdziwą wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Ty zaś Matko Jedności osłaniaj nas swoim płaszczem matczynej miłości i prowadź do Syna Twojego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt zawierzenia Matce Bożej Dziekanowskiej - dziekanowice.pl
  • Akt zawierzenia Matce Bożej Fatimskiej, w: ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
  • Modlitwy do Matki Bożej. Modlitwa zawierzenia się Matce Bożej Licheńskiej - spm.org.pl
  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
  • Nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej - adonai.pl
  • Nowenna kociewska: Akt zawierzenia dekanatu MB Piaseckiej. Akt zawierzenia parafii MB Piaseckiej - sanktuarium-piaseczno.pl