Akty zawierzenia (dedykowane - tytuły)

Akty zawierzenia Matce Bożej dedykowane

związane z tytułami (wezwaniami) maryjnymi


Matka Kościoła

Przez Watykańską Ikonę

Matko Kościoła, przez Watykańską Ikonę, * która była materialnym świadkiem ostatniego Soboru, * umacniaj i poszerzaj naszą więź ze Stolicą Apostolską. * Spraw, by przed Jezusową Ewangelią życia * otwarły się ludzkie serca, zwłaszcza te oziębłe i zagubione; * Duch Święty niech napełni wielu i odnowi oblicze tej ziemi; * a błogosławieni niech będą wszyscy, którzy uwierzyli * zbawczym obietnicom Słowa Wcielonego, Jezusa Chrystusa, * który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Niepokalane Poczęcie

Niepokalana oddaję się Tobie tak ufnie

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu - za Jego łaską - odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim.

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś "nowego człowieka", aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć jak zawierzyła Maryja.

Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z fiat Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata.

Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.


Szkaplerzna Matka Boża, Królowa Szkaplerza

Cały jestem Twój

Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza, * oto cały jestem Twój i wszystko moje należy do Ciebie. * Zawierzam Ci moją duszę i ciało, wszystko co mam i posiadam, życie doczesne i wieczne. * Przyjmij mnie, Matko, jako swoje dziecko * i broń mnie przed atakami złego ducha, grzechem, pożądliwością i pokusami tego świata. * Ratuj mnie w niebezpieczeństwach duszy i ciała. * Dopomóż mi, Matko, stawać się z dnia na dzień * lepszym, pokorniejszym, bardziej czystym, bardziej uczynnym wobec bliźnich. * Dopomóż mi ukochać Jezusa, tak jak Ty Go kochałaś i kochasz. * Pozwól mi wielbić Ciebie, * pozwól mi naśladować Twoje cnoty na ziemi, * abym mógł wraz z Tobą uwielbiać Boga w niebie. * O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Najchwalebniejsza Dziewica Maryja

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świętego! * Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, * ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, * obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.

Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie i mojego Anioła Stróża, * uroczyście odnawiam przyrzeczenia, * które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, * w dniu przyjęcia szkaplerza świętego.

Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie * i Twojemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie.

Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, * żeś mnie spośród tych milionów dusz, poprzez szkaplerz święty, * zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.

Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozostać wiernym Twoim synem, * całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności.

Przyjmij Matko Najświętsza, tę moją ofiarę * i spraw łaskawie, * aby szkaplerz święty, który noszę, * stał się dla mnie znakiem Twej szczególnej opieki, * ochroną przed grzechem, * tarczą przed atakami nieprzyjaciela, * zachętą do praktykowania cnoty * i środkiem do osiągnięcia zbawienia.

Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Oddaję się na życie w Tobie

Maryjo, przyjmując Twój Szkaplerz, oddaję się na życie w Tobie i pragnę zależeć od Ciebie tak całkowicie, jak dziecko poczęte od matki, w której żyje.

Chcę tak jak ono żyć tylko Twoim życiem. Chcę myśleć Twoimi myślami, pragnąć tego, czego Ty pragniesz i kochać Jezusa Twoją miłością. Pragnę żyć w Tobie i z Tobą na Jego chwałę.

Maryjo, kocham Cię i oddaję Ci z radością moją wolność, prosząc, abyś wskazywała mi codziennie czym najbardziej mogę Ciebie uradować. Amen.

Osłoń swoim szkaplerzem

Najświętsza Dziewico Karmelu! * Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. * Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia, * naucz nas być świadkami Boga żywego, * miłości silniejszej niż śmierć, * przebaczenia, co odpuszcza winy, * nadziei, co spogląda w przyszłość.

Święta Maryjo, Matko nadziei, * Najświętsza Dziewico z Karmelu, * osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, * łańcuchy gór i morze, * mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, * starców i chorych, sieroty i cierpiących, * wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce. * Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, * uznawszy swoje wspólne pochodzenie, * odnosili się do siebie z szacunkiem * i kochali, jak przystało dzieciom jednego Ojca, * w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Zbawicielu, * i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi, * na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

św. Jan Paweł II

Promieniująca Bożym światłem

Święta Dziewico Maryjo, * Ty, która jesteś Pełna Boga i promieniujesz Jego światłem! * Kiedy noszę Szkaplerz, znak mojej przynależności do Ciebie, * wiem, że Ty teraz i zawsze jesteś ze mną, * aby mnie chronić i prowadzić. * Ucz mnie być podobnym do Ciebie, * być prostym, otwartym i czystym sercem - jak Ty. * Pomóż mi formować moje wnętrze na wzór Twego serca, * tak, abym moje myśli, uczucia i pragnienia * wyzwolił z niewoli zajmowania się sobą * i wprowadził je w przestrzeń Bożej Wolności. * Tak jak Ty chcę czuwać, słuchać, przyjmować. * Wskaż mi drogę do wewnętrznej ciszy, * gdzie będę mógł chwalić i radować Boga tak jak Ty, * przez to, że pozwolę Mu we mnie być Bogiem.

Święta Matko Boga, * pragnę być przyobleczony w Twoje duchowe piękno, * dlatego też proszę Cię o łaskę, aby Szkaplerz * zawsze przypominał mi o wielkich rzeczach, * które Bóg chce mi uczynić, tak jak uczynił Tobie. * Pomóż mi oddać siebie Bogu całkowicie, * w zaufaniu, że On zawsze wie, co jest dla mnie najlepsze.

O to proszę Ciebie, * Łaskawa, Dobra, Miłościwa Dziewico Maryjo. Tobie się zawierzam. Amen.


Zobacz również

Gwiazda [Nadziei] [Jedności]
Jedności [→ Gwiazda] [→ Matka]
Jasnogórska [ 1 ] [ 2 ]
Królowa Polski [ 1 ]
Matka Bolesna [ 1 ]
Znak Bożego Adwentu [ 1 ]

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej - karmel.pl
  • Mały modlitewnik szkaplerzny, Czerna 2016.
  • Modlitewnik. Akt powierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi - spm.org.pl
  • Modlitewnik maryjny. Otuleni Maryjnym szkaplerzem, "Zeszyty Maryjne" 4/2013.
  • Modlitewnik szkaplerzny. Modlitwy - szkaplerz.pl
  • Modlitwa zawierzenia Kościoła MB Szkaplerznej - dolinamodlitwy.pl
  • Modlitwa zawierzenia Kościoła MB Szkaplerznej, "Zeszyty Maryjne" 4/2013.
  • Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny - biblia-swieci.pl
  • Szkaplerz Święty - Szata Maryi - janpawel2.siedlce.pl