Lipsk (Matka Boża Bazylianka, Królowa Ziemi Lipskiej)

Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki

Matki i Królowej Ziemi Lipskiej

Lipsk n. Biebrzą - miejscowość w woj. podlaskim, położona w dolinie Biebrzy, 30 km na południowy-wschód od Augustowa i ok. 30 km na zachód od Grodna. W kościele Matki Bożej Anielskiej czczona jest Najśw. Maryja Panna jako Pani Lipska i okolic, nazywana "BAZYLIANKĄ" - w związku z tym, że znajdujący się tam XV-wieczny obraz sprowadził z Wileńszczyzny kwestarz z zakonu bazylianów.

Koronacji obrazu Matki Bożej Bazylianki dokonał sufragan łomżyński bp Edwar Dembek 21 VI 1931 r.


Królowo Polskich Kresów

Modlitwa wdzięczności

Matko Boża Bazylianko, Królowo Polskich Kresów, która z woli Bożej obrałaś Tron swój u nas, na ziemi lipskiej - uwielbiamy Cię, czcimy i błogosławimy.
Dziękujemy Bogu, że Cię tu posłał, abyś była dla nas Miłosierną Matką Jedności i Pokoju...
Polecamy Ci nasze rodziny, by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej...
Utwierdź je w bogobojności i wszystkich cnotach świętych...

Niech dzięki Twemu wstawiennictwu wzrasta w nas chwała Boża i wypełnia się Jego święta, zbawcza wola. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Z aniołami stróżami klękamy przed Tobą

Nowenna do Matki Bożej Bazylianki

Matko Boża Bazylianko, MatKo nasza, z naszymi aniołami stróżami klękamy przed Tobą.

Cieszymy się, że jesteśmy u Ciebie, w Twoim Sanktuarium.

Otwieramy szeroko swe serca przed Tobą i serdecznie witamy Cię na tym świętym miejscu jako naszą Matkę i Królową Ziemi Lipskiej.

Dziękujemy Ci za miłość, za to, że dałaś nam możliwość nawiedzenia Ciebie.

Dziękujemy Ci za wszystkie łaski.

Z wielką ufnością wołamy do Ciebie: Weź w swą opiekę nas wszystkich, przygarnij do serca rodziny nasze, by żyły w zdrowiu, zgodzie i miłości wzajemnej, i by nikogo z nas nie zabrakło kiedyś w niebie.

Nawróć grzeszników, uzdrów naszych chorych, pociesz cierpiących.

Spojrzyj z miłością na wszystkich, którzy składają prośby do Ciebie i wysłuchaj ich.

Matko Boża Bazylianko, bądź nam Matką przez całe nasze życie, abyśmy ciesząc się widokiem Twego cudownego Obrazu, mogli kiedyś już na zawsze razem z Tobą w niebie cieszyć się oglądaniem oblicza Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwy wstawiennicze.

Matko Boża Bazylianko! Ufni w Twoją matczyną dobroć i wstawiennictwo u Syna Twego, zanosimy do Ciebie nasze pokorne modlitwy i błagania. Polecamy Ci wszystkie nasze sprawy; nasze rodziny oraz wszystkie dzieci narodu polskiego, żyjące w kraju i na całym świecie.

Za Twoją obecność w tym Cudownym Obrazie, za niezliczone łaski, których hojnie udzielasz nam od lat - dziękujemy Ci Matko Boża Bazylianko!

Za Twoją macierzyńską opiekę, którą otaczasz nas, prowadząc do Syna Swojego, umacniając wiarę w naszych sercach, nawracając grzeszników, lecząc i pocieszając chorych- dziękujemy Ci, Matko Boża Bazylianko!

Za to, że przez zaniedbania w wierze i obojętność religijną tak często odchodziliśmy od Boga, zapominając o Jego obecności i miłości - Przepraszamy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Za to, że tak często zamknięci w kręgu własnych spraw nie widzieliśmy potrzeb naszych głodnych, bezdomnych, chorych i smutnych braci - przepraszamy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Matko z Dzieciątkiem na ręku, która poprzez swój święty Obraz obecna jesteś w każdej chwili naszego życia, niosąc nam otuchę i pomoc w doświadczeniach, kłopotach i trudnościach codziennych - wysławiamy i miłujemy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Kiedy ogarnia nas zwątpienie i pokusa niewiary, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

Kiedy czujemy się samotni, opuszczeni i zagrożeni, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

W niebezpieczeństwie ulegania nałogom i grzechom, Matko Boża Bazylianko, bądź naszą pomocą i naszym ratunkiem.

Abyś nadal królowała w naszym życiu osobistym i rodzinnym- prosimy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Abyś wyjednała nam u Syna Twojego łaski, o które Cię błagamy- prosimy Cię, Matko Boża Bazylianko!

Pod Twoją obronę...

Apel Jasnogórski

Błogosławieństwo.


Staję w wybranym przez Ciebie miejscu

Modlitwa zawierzenia

Matko Boża Bazylianko, "pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko...". Ze słowami tej antyfony, którą modli się od wieków Chrystusowy Kościół, staję dzisiaj na miejscu wybranym i szczególnie przez Ciebie umiłowanym.

Wobec Twego Niepokalanego Serca, które tylko w Boskim Sercu Chrystusa Odkupiciela ma moc przebłagać i zadośćuczynić, pragnę wraz z całym Kościołem zjednoczyć się z Odkupicielem naszym w tym poświęceniu za świat, za ludzkość, za naszą parafię.

Jakże nas boli, że tak ozięble uczestniczymy w dziele Chrystusowego Odkupienia, że tak niewystarczająco dopełniamy w swoim ciele to, czego "nie dostaje cierpieniom Chrystusa" (Kol 1,24).

Niechże więc będą błogosławione wszystkie dusze, które są posłuszne wezwaniu Odwiecznej Miłości. Niech będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu z niewyczerpaną hojnością przyjmują Twoje wezwanie, o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn, Jezus (por. J 2,5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo życia natchnionego Ewangelią.

Zawierzając Ci, o Matko, świat, wszystkich ludzi, całą naszą parafię i wszystkich, którzy do Ciebie przybywają, zawierzamy Ci także samo to poświęcenie za świat, składając je w Twym macierzyńskim Sercu.

O Serce Niepokalane, pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi; zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogę ku przyszłości.

Od głodu i wojny - wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny...
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania...
Od nienawiści, od podeptania godności dziecka Bożego...
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym...
Od deptania Bożych przykazań...
Od usiłowań zadeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich...
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu...

Przyjmij, o Matko Chrystusa, wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi, nabrzmiałe cierpieniem całych społeczeństw. Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Miłości miłosiernej. Niech powstrzyma zło, niech przetworzy sumienia.


Zgromadzeni u Twych stóp

Powierzenie siebie i świata
I.

Matko Odkupiciela! Gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprostsza, Tyś jest przychodnią bramą do raju wiecznego. Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący.

Dziś, zgromadzeni u Twych stóp, Matko Chrystusowa i Matko Kościoła, raz jeszcze zwracamy się do Ciebie, aby podziękować za wszystko, coś uczyniła w ciągu tych trudnych lat dla Kościoła, dla każdego z nas i dla całej ludzkości.

P. Dziękujemy Ci, Matko Boża Bazylianko.
W. Dziękujemy Ci...

Matko Chrystusowa i Matko Kościoła - dziś jesteśmy tutaj, aby dziękować, żeś zawsze nas wysłuchiwała, że okazywałaś się Matką. Dziękujemy Ci...

Matko Misyjnego Kościoła - krocząc drogami ziemi w trzecim millenium chrześcijaństwa, dziękujemy Ci za Twoją wędrówkę z nami. Dziękujemy Ci...

Matko ludzi - dziękujemy Ci za powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii i za Twoją nieustanną opiekę nad nimi. Dziękujemy Ci...

Matko naszego Narodu - dziękujemy Ci za wolność naszej Ojczyzny, za niespodziewane przemiany, które niech przywrócą wiarę w lepszą przyszłość naszego narodu. Dziękujemy Ci...

Matko życia - dziękujemy Ci za liczne znaki Twojej obecności z nami, że chronisz nas przed złem i przed mocami ciemności. Dziękujemy Ci...

Matko życia - dziękujemy Ci za to, że jesteś przy każdym z nas, że ciągle czujemy Twoją opiekuńczą obecność. Dziękujemy Ci...

Matko każdego człowieka - walcząca o życie, które nie zna śmierci, za to, że wspomagasz nas w tej walce. Dziękujemy Ci...

II.

P. Okaż, że jesteś Matką.
W. Okaż...

Matko ludzkości odkupionej Krwią Chrystusa. Okaż...
Matko miłości doskonałej. Okaż...
Matko nadziei i pokoju. Okaż...
Święta Matko Odkupiciela. Okaż...
Nie przestawaj okazywać, że jesteś Matką wszystkich, świat bowiem potrzebuje Ciebie, każdy z nas potrzebuje Ciebie. Okaż...
Nowa sytuacja narodów i Kościoła wciąż pozostaje chwiejna i niepewna. Okaż...
Wciąż jeszcze istnieje niebezpieczeństwo, że miejsce marksizmu może zająć ateizm w innej postaci, który pod hasłami wolności zmierza do zniszczenia samych korzeni moralności ludzkiej i chrześcijańskiej. Okaż...

III.

P. Bądź nam towarzyszką drogi.
W. Bądź nam...

Matko nadziei,
Bądź towarzyszką drogi człowieka XXI wieku. Bądź nam...
Bądź towarzyszką drogi ludzi wszystkich kultur i ras. Bądź nam...
Bądź towarzyszką drogi wszystkich stanów i każdego wieku. Bądź nam...
Bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do solidarności i miłości wzajemnej. Bądź nam...
Bądź z dziećmi i młodzieżą. Bądź nam...
Bądź towarzyszką drogi wszystkich narodów. Bądź nam...
Bądź towarzyszką drogi Europy, która od Zachodu po Wschód nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeżeli na nowo nie odkryje wspólnych korzeni. Bądź nam...
Potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym konfliktom, które wciąż jeszcze są jego udręką. Bądź nam...

IV.

P. Okaż, że jesteś Matką.
W. Okaż...

Matko ubogich,
Tego, który umiera z głodu. Okaż...
Tego, który jest śmiertelnie chory. Okaż...
Tego, kogo spotkała krzywda i niesprawiedliwość. Okaż...
Tego, kto nie znajduje pracy. Okaż...
Tego, który jest bezdomny i nie ma gdzie się schronić. Okaż...
Tego, kto znosi ucisk, jest wyzyskiwany. Okaż...
Tego, kto z dala od Boga rozpaczliwie i daremnie szuka pocieszenia. Okaż...
Tych wszystkich, którzy bronią życia, które jest odbiciem miłości Boga, pomóż bronić go zawsze, od świtu aż po jego naturalny zachód. Okaż...
Tym, którzy czują się samotni, opuszczeni i zapomniani. Okaż...
Tym, którzy są pomawiani, oczerniani i nierozumiani. Okaż...

V.

P. Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze.
W. Czuwaj...

Niechaj nadejdzie kres przemocy, niesprawiedliwości - wszędzie tam, gdzie one istnieją. Czuwaj...
Niech w rodzinach zakwita jedność i zgoda. Czuwaj...
Niechaj nadejdzie zrozumienie i szacunek pomiędzy domownikami, sąsiadami i narodami. Czuwaj...
Niechaj prawdziwy pokój zapanuje na całym globie ziemskim. Czuwaj...

VI.

P. Czuwaj, Maryjo.
W. Czuwaj...

Na czekającej nas jeszcze drodze. Czuwaj...
Nad każdym z nas. Czuwaj...
Nad narodami w nowej sytuacji, którym nadal zagraża widmo nowej wojny. Czuwaj...
Nad odpowiedzialnymi za losy państw. Czuwaj...
Nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości. Czuwaj...
Nad Kościołem, zawsze narażonym na zasadzki tego świata. Czuwaj...
Nad naszą parafią i naszymi rodzinami. Czuwaj...
Na drodze nowej ewangelizacji naszej Ojczyzny i całej Europy. Czuwaj...
Nad posługą następcy Piotra, który jest Sługą Ewangelii i ludzi, kierując ich ku nowym horyzontom misyjnej działalności Kościoła. Czuwaj...
Nad posługą naszych duszpasterzy, którzy nas prowadzą do Domu Ojca. Czuwaj...

VII.

P. Z ufnością powierzamy się Tobie.
W. Z ufnością...

W kolegialnej jedności z pasterzami. Z ufnością...
W komunii z całym ludem Bożym, rozsianym po świecie. Z ufnością...
Odnawiając dziś przed Tobą synowskie zawierzenie rodzaju ludzkiego. Z ufnością...

VIII.

P. Wspomóż nas Maryjo.
W. Wspomóż...

Postanawiamy iść z Tobą za Chrystusem, Odkupicielem człowieka. Wspomóż...
Niechaj nie ciąży nam zmęczenie. Wspomóż...
Niech trud nie opóźnia naszych kroków. Wspomóż...
Przeszkody niech odwagi w nas nie gaszą, a smutek radości serca. Wspomóż...

Maryjo, daj światu Chrystusa, który jest naszym pokojem. Niechaj nikogo z nas nie dzieli już nienawiść i pragnienie zemsty. Świat zaś niech nie ulegnie mirażom fałszywego dobrobytu, który zabija godność osoby i wystawia na nieustanne ryzyko całe stworzenie. Czuwaj Bazylianko nad naszą wędrówką i spraw, byśmy w niebie pełni radości oglądali Twego Syna. Amen.


Zobacz również

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki - parafia.lipsk.pl
  • Ks. T. dr Białous, Jak to było z budową neogotyckiego kościoła w Lipsku (1906-1914) [budowa_kosciola.pdf] - lipsk.pl/parafialipsk