Licheń - modlitwy różne

Modlitwy do Matki Bożej Licheńskiej


Podziękowanie za łaskę nawrócenia

Matko Licheńska, Ucieczko grzeszników,
staję przed Tobą z serdeczną podzięką za łaskę powrotu do Boga,
pojednania się z Nim i uzyskania duchowego pokoju.

Wstyd mnie ogarnia na myśl, że będąc kilkakrotnie w Licheniu u Ciebie, Pani Licheńska,
pogrążony w nałogach, nie miałem odwagi prosić Ciebie o swoje nawrócenie.
Ty jednak, Maryjo, przełamałaś moją bojaźń, natchnęłaś mnie ufnością w Boże Miłosierdzie.
Zesłałaś mi kapłana, który pełen życzliwości, taktu i wyrozumiałości
doprowadził mnie do pojednania z Bogiem przez szczerą spowiedź z całego mego życia.

Wołam więc do Ciebie, Pani Licheńska,
bądź pochwalona za wyproszoną mi łaskę żalu i spowiedzi świętej,
za umocnienie we mnie wiary i ufności w Miłosierdzie Boże.

Prowadź mnie, Maryjo, nadal drogą wierności Twemu Synowi.

Amen.


Modlitwa o miłość do Ojczyzny

Ukochana Matko Boża, Bolesna Królowo Polski, Maryjo,
Tyś nie tylko Królową, ale i Matką najczulszą.
Ucz nas kochać Boga i to wszystko, co Ojczyznę stanowi.
Dokonaj odrodzenia naszych dusz, broń nas i zachowaj od wszelkiego zła.
Tobie ufamy bezgranicznie. Amen.


Modlitwa o godne warunki życia

Maryjo Licheńska, poruszają mnie do głębi słowa pieśni:

"Zdrowaś Maryjo... Ty, coś karmiła Świata Zbawienie, Ty nam jak Matka daj pożywienie".

Myślę wtedy o Twoim, Maryjo, życiu ziemskim, które wymagało ofiary, zaparcia i wyrzeczeń.

Do Ciebie, Matko Bolesna, Pani Licheńska, zwracam się z gorącą prośbą.

Naucz mnie, Maryjo, zawierzać Bożej Opatrzności, gdy z wielkim trudem i lękiem o jutro udaje się egzystować mojej rodzinie.

Niech się nie lękam, że mąż utraci pracę. Nie pozwól, by powiększył on rzesze bezrobotnych, ludzi tracących nadzieję na przeżycie, załamanych i zrozpaczonych.

Maryjo, dołączam się do tych, którzy tu, przed Twym świętym wizerunkiem, zawierzyli Tobie. Wysłuchałaś ich próśb - odeszli do swoich domów z nadzieją na lepsze jutro. Przeto i ja powierzam się Tobie z głęboką wiarą w Twoje wstawiennictwo u Boga.

Amen.


Modlitwa o miłość w rodzinie

Maryjo, Matko pięknej miłości, prosimy Cię, abyśmy jako mąż i żona, jako przyjaciele, jako bliźni, jako rodzina, umieli odwzorować poszanowanie, z jakim Jezus Chrystus miłował ludzi sobie podobnych, abyśmy umieli osiągnąć szczęście, zgodnie z Jego duchem, oraz byśmy wierzyli, że On jest Źródłem wszelkiej miłości.

Matko Licheńska, prosimy Cię, pomóż nam odkryć dowody Bożej wierności w dniach radosnych i w dniach smutnych. Spraw, abyśmy w imię Twojego Syna, mogli zawsze znaleźć siłę do kochania i szanowania tych, którzy są nam powierzeni, którym mamy towarzyszyć i dochować wierności przez całe życie, aż do śmierci. Amen.


Modlitwa o wierność w rodzinie

Matko Boża Licheńska,
Patronko szczęścia rodzinnego,
powierzam dzisiaj Twojej opiece moją rodzinę.
Wypraszaj nam u Boga potrzebne łaski,
aabyśmy trwali w zgodzie i wzajemnej miłości.
Ucz nas kochać i przebaczać.
Niech nasze serca wypełnia wiara, pokój i radość.
Pomagaj nam w trudnych chwilach choroby, cierpienia i życiowych przeciwności,
abyśmy zawsze byli wierni Bożym przykazaniom
i wytrwale podążali drogą do nieba. Amen.

Maryjo, Patronko szcześcia rodzinnego, módl się za nami.


Modlitwa w kryzysie małżeńskim

Maryjo, przed ołtarzem Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, ślubowaliśmy sobie trwałą miłość, wierność i uczciwość. Daj nam siłę przebaczenia. Pozwól zapomnieć urazy. Spraw, aby w naszym domu znów zajaśniało szczęście, radość i pokój. Pospiesz na pomoc sercom naszym. Uczyń je przez to cierpienie mniej samolubnymi.

Poznajemy coraz bardziej, jak trudny jest stan małżeński i jak niedoskonali jeszcze jesteśmy. Maryjo, uczyń nas wielkodusznymi, abyśmy umieli przebaczać. Daj nam cierpliwość, podobną do tej, którą Twój Syn okazuje każdemu z nas. Spraw, by w codziennych trudnościach i doświadczeniach, nasza miłość się wzmacniała i dojrzewała. Amen.


Modlitwa w smutku i niepokoju

Maryjo, nachyl ucha miłosierdzia ku prośbie mojej i oddal ode mnie smutek. Do stóp Twoich i przed miłosierne oczy Twojego Syna składam ten krzyż mój i oddaję Ci go, abyś pomogła mi dźwigać go według upodobania Twego Syna.

Maryjo, pośredniczko łask, jeżeli to jest wolą Bożą, oddal ten kielich smutku ode mnie. Jeżeli Chrystus postanowił, że smutek ten dalej jeszcze mam znosić, to wyproś mi dar cierpliwości.

Ty wiesz, jak jestem słaby i nędzny. Ty wiesz, że nie mógłbym nieść długo krzyża o własnych siłach. Amen.


Modlitwa o pokój i jedność dzieci Bożych

Matko Boża, pod Twoim świętym wizerunkiem odczytuję napis: "Królowo Polski, udziel pokoju dniom naszym", a w Twym spojrzeniu dostrzegam smutek i zatroskanie o los każdego człowieka. Bolejesz nad brakiem jedności, pokoju, sprawiedliwości, współpracy i solidarności.

Choć jesteśmy ludźmi wierzącymi, ciągle wiele w nas zła. Pycha, nienawiść, pogoń za pieniędzmi, odejście od Boga, pogwałcenie Jego przykazań i norm moralnych, sprowadzają wojny i inne nieszczęścia, powodując straty materialne i duchowe. Maryjo, Bolesna Królowo Polski, prosimy Cię, rozgrzej nasze oziębłe serca i prowadź nas do Chrystusa, Źródła mocy w walce ze złem. On, Król królów, Książę Pokoju jest jedynym i pewnym sprawcą jedności, pojednania i pokoju. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

    • Modlitewnik. Modlitwy do Matki Bożej - spm.org.pl
    • Modlitwa dziękczynna za łaskę nawrócenia - adonai.pl
    • Do Niepodległości Ojczyzny tylko na kolanach... - ekspedyt.org