Nabożeństwo 46 Różańców

46 Różańców ku czci Maryi Dziewicy z Guadalupe

Nabożeństwo polega na odmówieniu jednej części Różańca dziennie, przez 46 dni, począwszy od 28 października, aż do 12 grudnia, w dniu wspomnienia objawienia się Matki Bożej na wzgórzu Tepeyac w 1531 r. Do każdego dnia przypisany jest tytuł lub wezwanie Maryjne, które w sposób szczególny rozważa się przy odmawianiu Różańca danego dnia, części radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej. Dla ubogacenia rozważań, można dodać tajemnice Kościoła świętego (część pentagonalną).

Nabożeństwo to najbardziej jest znane w parafiach meksykańskich i w większości krajów hiszpańskojęzycznych, w których czczona jest NMP z Guadalupe.

Od 28 października do 12 grudnia jest dokładnie 46 dni. Liczba dni nawiązuje do liczby gwiazd, które znajdują się na płaszczu Maryi Dziewicy z Guadalupe. Gwiazdy na płaszczu Maryi, symbolizujące różne planety Drogi Mlecznej, są także symbolem cnót Matki Bożej. Każda z gwiazd nazwana jest tytułem Maryjnym i ma uświadomić wiernym morze łask, które Bóg wylał na Maryję i których Ona jest Szafarką w stosunku do swych czcicieli.

Nie wiadomo dlaczego na płaszczy Maryi znajduje się taka, a nie inna, liczba gwiazd. W Piśmie Świętym liczba 46 pojawia się podczas rozmowy Żydów, którzy - po tym, jak Jezus wypędził handlarzy ze świątyni jerozolimskiej - zażądali od Niego znaku. Jezus powiedział wtedy Żydom: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo". Na co Żydzi odpowiedzieli: "Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?" (por. J 2,19-20).

Jedna z najbardziej znanych litanii ku czci Matki Bożej - litania loretańska - oryginalnie była złożona z 46 wezwań, ale ich liczba została ustalona dokładnie 100 lat po objawieniach maryjnych w Meksyku.

Ciekawostką jest to, że jest 46 chromosomów, których potrzebujemy do istnienia: 23 od mężczyzny i 23 od kobiety. Czy można zatem powiedzieć, że Maryja przedstawia się w ten sposób, jakby chciała powiedzieć: "Przynoszę Dawcę życia - Tego, Który Sam jest Życiem"? Maryja jest Matką Życia, a Matka Boża z Guadalupe uważana jest za szczególną Patronkę obrońców życia.

Miejmy nadzieję, że wierni praktykujący Nabożeństwo 46 Różańców, doświadczą - podczas tych 46 dni - niezwykłej bliskości Maryi, nowości życia w Bogu i owocności modlitwy, jak również siły do służby życiu, zdolnej przekształcić nieludzką cywilizację śmierci w społeczeństwo bardziej zjednoczone, godne, sprawiedliwe i braterskie, w cywilizację życia.

Nazwy gwiazd - Maryjnych tytułów/wezwań - na każdy dzień 46 Różańców ku czci Matki Bożej.

1. 28 X Estrella Maravillosa Gwiazda Przedziwna Wonderful Star (Star of Wonder)
2. 29 X Estrella Alegre Gwiazda Przyczyny naszej radości Joyful Star (Star of Joy)
3. 30 X Estrella Bella Gwiazda Ślicznej Panny Beautiful Star (Star of Beauty)
4. 31 X Estrella Siempre Virgen Gwiazda Matki Dziewiczej Ever Virgin Star
5. 1 XI Estrella Evangelizadora Gwiazda Ewangelizacji Evangelizer Star
6. 2 XI Estrella Compasiva Gwiazda Współczująca Compassionate Star
7. 3 XI Estrella Nuestra Madre Gwiazda Matki naszej Our Mother Star
8. 4 XI Estrella Senora Nuestra Gwiazda Matki Bożej Our Lady Star
9. 5 XI Estrella Mensajera Gwiazda Matki Nawiedzenia Messenger Star
10. 6 XI Estrella Paciente Gwiazda Matki Współczującej Patient Star
11. 7 XI Estrella Humilde Gwiazda Pokornej Służebnicy Pańskiej Humble Star
12. 8 XI Estrella Promotora Gwiazda Zwiastunki Słowa Impeller / Promoter Star
13. 9 XI Estrella Comprometida Gwiazda Oblubienicy Dziewicy Committed Star
14. 10 XI Estrella Fiel Gwiazda Matki wiernej Faithful Star
15. 11 XI Estrella Madre del Christo Gwiazda Matki Chrystusa Mother of Christ Star
16. 12 XI Estrella Poderosa Gwiazda Matki Mocy Bożej Powerful Star
17. 13 XI Estrella Dolorosa Gwiazda Matki Bolesnej Sorrowful Star
18. 14 XI Estrella Agradecida Gwiazda Matki wdzięcznej Grateful Star
19. 15 XI Estrella Reina de la Esperanza Gwiazda Matki Nadziei Queen of Hope Star
20. 16 XI Estrella Solidaria Gwiazda Królowej Solidarności Solidarity Star / Star of solidarity
21. 17 XI Estrella Acogedora Gwiazda Królowej Przyjaźni Welcoming Star
22. 18 XI Estrella Educadora Gwiazda Matki Nauczycielki Star Educator
23. 19 XI Estrella Bondadosa Gwiazda Matki Uprzejmości Star Benevolent
24. 20 XI Estrella Consoladora Gwiazda Matki Pocieszycielki Consoling Star
25. 21 XI Estrella Reina de la Unidad Gwiazda Królowej Jedności Queen of Unity Star
26. 22 XI Estrella de la Confianza Gwiazda Królowej Ufności Queen of Trust Star
27. 23 XI Estrella Obediente Gwiazda Posłuszeństwa Obedient Star
28. 24 XI Estrella Resistente Gwiazda Wytrwałości Resilient Star
29. 25 XI Estrella Respetuosa Gwiazda Pełna Szacunku Respectful Star
30. 26 XI Estrella Amada Gwiazda Kochająca | Beloved Star
31. 27 XI Estrella Dialogante Gwiazda Dialogu Dialogue Star
32. 28 XI Estrella Testigo Gwiazda Świadectwa Witness Star
33. 29 XI Estrella Reina de Alianza Gwiazda Matki Przymierza Queen of the Covenant Star
34. 30 XI Estrella Reconciliadora Gwiazda Pojednania Reconciling Star
35. 1 XII Estrella Servidora Gwiazda Posługująca Servant Star
36. 2 XII Estrella Guadalupe Gwiazda Guadalupe Guadalupe Star
37. 3 XII Estrella Misionera Gwiazda Misyjna Missionary Star
38. 4 XII Estrella Admirable Gwiazda Zachwycająca Admirable Star
39. 5 XII Estrella Luz Gwiazda Światłości Light Star
40. 6 XII Estrella Confortadora Gwiazda Uzdrawiająca Comforting Star
41. 7 XII Estrella Amable Gwiazda Miła Amiable Star
42. 8 XII Estrella Inmaculada Gwiazda Niepokalana Immaculate Star
43. 9 XII Estrella Flor del Flores Gwiazda Korona Kwiatów Flower of flowers Star
44. 10 XII Estrella Senora del Cielo Gwiazda Królowej Nieba Mother of Heaven Star
45. 11 XII Estrella Animadora Gwiazda Stwarzająca star of courage and motivation
46. 12 XII Estrella Perfecta Gwiazda Doskonała Perfect Star

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • 46 różańców ku czci Najświętszej Dziewicy z Guadalupe - rozaniec-guadalupe.pl
  • 46 Rosaries in Honor of Our Lady of Guadalupe - cdop.org