Nauczycielka wiary (Nowenna 4, 2 XII)

Nauczycielka wiary
Maryja uczy nas

Rozważania ukazujące Maryję jako Tę, od której możemy uczyć się życia wiarą i kroczenia Bożymi drogami. Rozważania różańcowe zostały opracowane w oparciu o rozważania z 4 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 2 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

W tej tajemnicy Maryja uczy nas całkowitego zaufania Panu Bogu i poddania się Jego woli, oraz realizowania Jego planu wobec naszego życia.

2. Nawiedzenie

W tej tajemnicy Maryja uczy nas bezinteresownej służby, zauważania potrzeb drugich, ale także wielbienia Boga za "wielkie rzeczy", które czyni w naszym życiu.

3. Narodzenie Pana Jezusa

W tej tajemnicy Maryja uczy nas radości: radości z przyjmowania darów od Boga; radości poprzestawania na tym, co się ma; radości z tego, że nie zazdrościmy innym niczego, ale za wszystko dziękujemy Bogu.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas szukania prawdy, kierowania się nią oraz zabiegania o to, aby zawsze wyszły na jaw "zamysły serc wielu" i by prawda zawsze zwyciężała.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas rozważania tych wielkich spraw Bożych, których Bóg dokonuje w naszym życiu, a także tych niezrozumiałych; uczy nas słuchania Bożego głosu, by zawsze realizować Bożą wolę, Boży plan w naszym życiu.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

W tej tajemnicy Maryja uczy nas, aby odpowiadać na wezwanie Boże, aby odkrywać wielką wartość sakramentów świętych, zwłaszcza chrztu świętego, który otworzył nam drogę do bycia w Kościele, aby w tym Kościele być przykładem dla innych.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

W tej tajemnicy Maryja uczy nas, aby słuchać słów Pana Jezusa i wypełniać je.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

W tej tajemnicy Maryja ukazuje nam, jak głosić Słowo Boże, jak wypełniać misję zleconą nam przez Pana Jezusa w Kościele, i jak ciągle być na drodze nawrócenia.

4. Przemienienie na górze Tabor

W tej tajemnicy Maryja uczy nas wpatrywania się w Oblicze Chrystusa, odkrywania Jego bóstwa, odkrywania Jego chwały, aby jak najpełniej, najdoskonalej oddać Bogu chwałę.

5. Ustanowienie Eucharystii

W tej tajemnicy Maryja uczy nas, jak godnie przyjąć do swego serca Pana Jezusa w Komunii świętej.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas przyjmowania woli Bożej, kierowania się nią i nieustannej zgody, aby pełnić to, co się Bogu podoba.

2. Sąd nad Jezusem i odrzucenie Go przez naród żydowski.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas stawania w obronie pokrzywdzonych, niesprawiedliwie osądzonych, stawania po stronie słabych i bezbronnych.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas niezachwianego trwania w wierze pomimo wszystko, bo tylko ten, "kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony".

4. Testament z krzyża.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas troski o Kościół, o każdego, kto jest ochrzczony, aby rozwijał się duchowo, aby w Kościele odnajdywał potrzebne dary, potrzebne środki do osiągnięcia zbawienia.

5. Zdjęcie ciała Jezusa z krzyża i złożenie na ręce bolejącej Matki.

W tej tajemnicy Maryja uczy nas należytego szacunku dla ludzkiego ciała oraz pamięci o zmarłych, aby się modlić o rychłe ich zbawienie.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

W tej tajemnicy Maryja uczy nas, że życie ludzkie nie kończy się śmiercią, ale że śmierć jest początkiem nowego życia w Chrystusie i z Chrystusem zmartwychwstałym w wieczności.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

W tej tajemnicy Maryja uczy nas, aby twardo krocząc ścieżkami tego życia, wpatrując się w niebo, gdzie mamy przygotowane dla nas mieszkanie, nie ludzką ręką uczynione.

3. Zesłanie Ducha Świętego

W tej tajemnicy Maryja uczy nas, abyśmy mieli tak kryształową, czystą duszę, aby Duch Święty mógł działać przez nas i w nas bez żadnych przeszkód.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

W tej tajemnicy Maryja wskazuje, że w niebie jest cała rzesza orędowników i świętych, którzy wstawiają się za nami, a Jej wstawiennictwo jest najbardziej skuteczne.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

W tej tajemnicy Maryja wskazuje, abyśmy starali się o królestwo Jej i Jej Syna już tu, na ziemi, abyśmy razem z Nimi mogli królować w niebie.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: 02.12 g.13:00 #3 Dzień 4 Nowenny wg św. Faustyny | NIEPOKALANÓW Kaplica św. Maksymiliana - youtube.com/live/xgDNtrglSCU