Różaniec Dwudziestu Cnót (Nowenna 8, 6 XII)

Różaniec Dwudziestu Cnót
Maryjo, pośredniczko łask wszelkich...

Rozważając te tajemnice, wzywamy wstawiennictwa Matki Bożej, Wszechpośredniczki łask, prosząc o łaski potrzebne do wzrastania w chrześcijańskiej doskonałości. Teksty rozważań oprac. na podst. rozważań z 8 dnia "Nowenny 1000 Zdrowaś" w Niepokalanowie, 6 XII 2022.

Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najśw. Maryi Panny

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce naszej samowoli - otrzymali łaskę głębokiej wiary i odważnego pełnienia woli Bożej.

2. Nawiedzenie

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce naszego egoizmu i samolubstwa - otrzymali łaskę ochoczej i bezinteresownej służby potrzebującym.

3. Narodzenie Pana Jezusa

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce pazerności i nieopanowanej żądzy posiadania - otrzymali łaskę radosnego ubóstwa i panowania nad sobą.

4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce fałszywych knowań i podstępnego działania - otrzymali łaskę życia w prawdzie i uczciwości.

5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - zamiast tracić czas na nieuporządkowane i niegodziwe rozrywki - otrzymali łaskę prawdziwej i świętej pobożności.

Tajemnice światła

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce sporów, waśni i pogoni za zaszczytami - otrzymali łaskę zgody, pojednania i pokoju serca.

2. Wesele w Kanie Galilejskiej

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - pozbywszy się wszelkich uzależnień - otrzymali łaskę wstrzemięźliwości i umiaru.

3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce bałwochwalstwa, czarów i przesądów - otrzymali łaskę prawdziwego nawrócenia i apostolstwa.

4. Przemienienie na górze Tabor

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - zwalczywszy nawet najmniejszy pozór zła - otrzymali łaskę rozeznawania tego, co jest dobre.

5. Ustanowienie Eucharystii

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce martwych i bezowocnych czynów - otrzymali łaskę życia eucharystycznego.

Tajemnice bolesne

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce używania przekleństw i słów nieprzyzwoitych - otrzymali łaskę błogosławienia czystymi ustami.

2. Jezus osądzony, na ubiczowanie i ukrzyżowanie skazany

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce zawiści, wzburzenia i niesprawiedliwych osądów - otrzymali łaskę uprzejmości, dobroci i służenia sprawiedliwości.

3. Spotkanie z Matką na drodze krzyżowej

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce zwątpienia i rozpaczy - otrzymali łaskę niezachwianej nadziei i wytrwałości w dobrym.

4. Testament z krzyża

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce podziałów i niezgody - otrzymali łaskę jedności i wzajemnego zrozumienia.

5. Śmierć na krzyżu

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, aby pragnienie zemsty i złośliwość ustąpiło miejsca łasce przebaczenia i wynagrodzenia za popełnione krzywdy.

Tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce zniecierpliwienia i przygnębienia - otrzymali łaskę cierpliwości i radości serca.

2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce ulegania złudnym ziemskim obietnicom - otrzymali łaskę oczekiwania wiecznie trwałego mieszkania w niebie.

3. Zesłanie Ducha Świętego

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce zniewoleń i nękań demonicznych - otrzymali łaskę wolności w Duchu Świętym.

4. Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy - w miejsce zbytniego hołdowania ciału - otrzymali łaskę życia w czystości i bycia nieskalanym przed Obliczem Bożym.

5. Ukoronowanie Najśw. Maryi Panny

Maryjo, pośredniczko łask wszelkich, uproś nam u Boga to, abyśmy nie byli poddani żadnym ziemskim królestwom i władzom, a jedynie Twojemu Synowi, a naszemu Panu i Królowi wszechświata - Jezusowi Chrystusowi.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: 06.12 g.13:00 #3 Dzień 8 Nowenny wg św. Faustyny | NIEPOKALANÓW Kaplica św. Maksymiliana - youtube.com/live/VoWv2IB19DQ