Koronka zaufania

Koronka zaufania

Koronkę odmawia się w celu wyproszenia Bożego błogosławieństwa i siły do przyjęcia woli Bożej z wielkim pokojem w sercu, do jej realizacji z wielką miłością w swojej rodzinie i w swoim środowisku oraz z wielką ufnością w miłosierdzie Boże. Koronkę można odmawiać, posługując się różańcem.


W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

(akt żalu)

Panie, przebacz nam,
Ojcze, zapomnij nam.
Zapomnij nam nasze winy,
Przywołaj kiedy zbłądzimy,
Ojcze, zapomnij nam.

Miłosierny Jezu, za Twoją pomocą postanawiam więcej nie grzeszyć.
Miłosierny Panie, zmiłuj się nad nami!

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Wierzę w Boga...

Modlitwa różańcowa

(1×) Święta Maryjo, Matko Boża, z całego serca zawierzam i poświęcam się Tobie.
(10×) Zdrowaś Maryjo...
(1×) Królowo Pokoju i Matko Miłosierdzia, zawierzam się Tobie.

Na zakończenie

Maryjo, Matko moja, poświęcam się Tobie.
Maryjo, Matko moja, chronię się w Tobie.
Maryjo, Matko moja, oddaję się Tobie.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • "Koronka zaufania" recytuj to, a przyjdzie łaska, o którą prosisz - ioamogesu.com/pl