Koronka Trzech Zdrowaś

Koronka Trzech Zdrowaś Maryjo

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmówić, posługując się trzema koralikami różańcowymi.


Modlitwa wstępna

Przedwieczny Boże Ojcze, † przez Niepokalane Serce Maryi ofiaruję Ci tę Koronkę Trzech Zdrowaś Maryjo * za wszystkie dusze w czyśćcu pokutujące, * za wszystkich grzeszników na ziemi, * a zwłaszcza biskupów, kapłanów i zakonników, * i za rodziny w kryzysie, * o nawrócenie i życie, zgodne z Twoją Najświętszą Wolą, * mocą Imienia Jezusa, w jedności Ducha Świętego, na wieki wieków. Amen.

Maryjo, zawsze Dziewico, Córko Ojca, módl się za nami!
Maryjo, zawsze Dziewico, Matko Syna, ...
Maryjo, zawsze Dziewico, Oblubienico Ducha Świętego...

Modlitwa różańcowa

Wierzę w Boga...

Ojcze nasz...

(3×) Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

O mój Jezu, * przebacz nam nasze grzechy, * zachowaj nas od ognia piekielnego, * zaprowadź wszystkie dusze do nieba * i dopomóż szczególnie tym, * którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Jezu, w Najświętszym Sakramencie, zmiłuj się nad nami.
Maryjo, Matko Najświętszego Sakramentu, módl się za nami.
Święci Aniołowie i Święci Boga żywego, módlcie się za nami.

Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka Trzech Zdrowaś Maryjo - rozance-i-koronki.blogspot.com