Koronka Seraficka (Owoce tajemnic)

Koronka Franciszkańska

Rozważanie Koronki Serafickiej (Franciszkańskiej) do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny.


Wierzę w Boga...

I. Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie o wcieleniu Syna Bożego

Owoc tajemnicy: Radosne przyjmowanie wszystkiego, co Bóg daje.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

II. Nawiedzenie świętej Elżbiety

Owoc tajemnicy: Radość z wielkich rzeczy, które czyni Bóg.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

III. Narodzenie Pana Jezusa

Owoc tajemnicy: Radość, że dobry Bóg Syna swego nam dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne w niebie.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

IV. Pokłon Trzech Króli

Owoc tajemnicy: Radość z tego, że Jezus nie ma względu na osobę: na ludzi różnych narodowości, bogatych i biednych...

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

V. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Owoc tajemnicy: Radość z "bycia w tym", co należy do Boga: w Kościele świętym, we wspólnocie chrześcijańskiej.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

VI. Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Owoc tajemnicy: Radość ze zmartwychwstania z grzechu po każdej spowiedzi.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

VII. Wniebowzięcie i ukoronowanie NMP na Królową nieba i ziemi

Owoc tajemnicy: Radość z nadziei na wieczne radości w niebie.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Na zakończenie

Dla uczczenia liczby lat, która Matka Najśw. przeżyła na ziemi: (2×) Zdrowaś Maryjo...

W intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronka Franciszkańska do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny "Koronka Seraficka". Różaniec do Siedmiu Radości Matki Bożej - rozance-i-koronki.blogspot.com