Koronka Niepokalanej (Cała piękna)

Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia
Najśw. Maryi Panny Matki Bożej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech będzie błogosławione * Święte i Niepokalane Poczęcie * Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej.

Dziewico Niepokalana, biegniemy za Tobą, * pociągnięci wonią Twojej Światłości.

Na dużych paciorkach

 W swoim poczęciu * Maryja otrzymała * pełnię błogosławieństwa i miłosierdzie * od Boga, swego Zbawcy.

Na małych paciorkach

(10×) Cała piękna jesteś Maryjo * i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.

Na zakończenie

(3×) O Maryjo bez grzechu poczęta, * módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej - modlitewnik.net.pl
  • Koronki do Maryi Niepokalanej. Koronka ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej - rozance-i-koronki.blogspot.com