Koronka Nawrócenia świata (grzeszników, ateistów, niekatolików...)

Koronka o nawrócenie ateistów i niewierzących

(do prywatnego odmawiania)

Koronka składa się z krzyża, trzech małych koralików i pięciu zestawów pięciu małych koralików oddzielonych pięcioma dużymi koralikami. W sumie jest 33 koralików.


Jak podają źródła, Koronka pochodzi od pewnej "wybranej duszy" w Irlandii. Według niej, Matka Boża wzywa, aby tę koronkę odmawiać w intencji nawrócenia grzeszników, niewierzących, ateistów, błądzących, heretyków, schizmatyków, żydów, muzułmanów, masonów... Jest to intencja zbieżna z modlitwą św. Maksymiliana, który modlił się za "grzeszników, żydów, masonów...", jak również podejmuje przesłanie, płynące z Fatimy, wzywające do modlitwy i pokuty za dusze, które trafiają do piekła, gdyż nikt za nie się nie modli.

Ta intencja przypomina nam prawdę, że "ostateczną konsekwencją zła ludzkich czynów jest wieczne potępienie" oraz pomaga lepiej zrozumieć "potrzebę składania Bogu ofiar oraz modlitwy za nawrócenie grzeszników" (Jan Paweł II, "Pamięć i tożsamość").

Koronka ta może stać się częścią nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi. "Widzieliście piekło, dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy" (przesłanie z Fatimy, 1917 r.).


W dn. 18-25 stycznia (od święta Katedry św. Piotra do święta Nawrócenia św. Pawła), obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jest to dobra okazja, by w tym czasie modlić się ta Maryjną Koronką w intencji o rozpoznanie przez niekatolików i niewierzących, że tylko w Kościele katolickim jest pełnia wszystkich duchowych łask i darów Bożych, wysłużonych i udzielanych nam przez Jezusa Chrystusa, Jedynego Zbawiciela świata.


Koronka o nawrócenie ateistów i niewierzących

Modlitwa wstępna

(za niewierzących i ateistów) Wierzę w Boga...

(o łaskę nawrócenia dla świata) Ojcze nasz...

(dla uczczenia Boga Ojca za wywyższenie Maryi i uhonorowanie Jej tytułami Królowej Nieba i Pośredniczki łask wszelkich) Zdrowaś Maryjo..., Witaj, niebios Królowo

Modlitwa różańcowa

(1×) Bolesna Matko Boża, * stojąc razem z Tobą pod Krzyżem, * błagam o miłosierdzie i nawrócenie całego świata. * Przez Twoje ręce * ofiaruję Bogu Ojcu rany Chrystusa * na przebłaganie za grzechy świata, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe.

(5×) Przez bolesne, krwawiące, Niepokalane Serce Maryi * i w jedności z cierpieniami Jej Syna Jezusa na Krzyżu * proszę Cię, Boże Ojcze nasz, * o łaskę nawrócenia całego świata.

(dla uczczenia krwawych łez Maryi) Zdrowaś Maryjo...,
Święta Maryjo, * Pośredniczko wszelkich łask, * uproś nam u Boga nawrócenie całego świata.

Modlitwa na zakończenie

(dla uczczenia Trójcy Przenajświętszej)Chwała Ojcu...

Zdrowaś Maryjo..., Witaj, niebios Królowo


Tłum. i oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Chaplet of Conversion - catholictradition.org
  • Chaplet of Conversion - holydivine.com
  • Chaplet of Conversion - rosary-prayers.eu
  • Chaplet of Conversion - rosaryandchaplets.com
  • Fatima - przypomina o wieczności: niebie, czyśćcu i piekle - sekretariatfatimski.pl
  • Chaplet of Conversion - v-catholic.com
  • Chaplet of Conversion - virgosacrata.com