Koronka Niewolnictwa Maryjnego (Magnificat)

Koronka Niewolnictwa Maryjnego
Magnificat

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem, złożonym z Cudownego Medalika i 12 koralików ("paciorków"). Zaznaczono zmiany wprowadzone przez zespół MARYJNI.PL


Modlitwa Najśw. Maryi Panny

Jezu, mój Synu, nie bądź porywczy w swoim sądzie
nad tymi, którzy należą do Mnie,
a którzy są i Twoją własnością.
Pozwól każdej duszy przyjść do Mnie,
by Cię mogła kochać, adorować i uznawać za swojego Boga
przez Moje Niepokalane Serce.
Pozwól jej przyjąć łaskę pokory,
by stała się niewolnicą Twojej Miłości.

Jezu, mój Synu, ofiaruję Ci moje Niepokalane Serce
ze wszystkimi Twoimi dziećmi, które są w Nim,
i błagam Cię, byś przyjął je,
oczyścił każde z nich i prowadził drogą uświęcenia.
Błagam Cię także, byś pozwolił im przyjść
do Stóp Twojego Krzyża, gdzie i Ja jestem.
Niech bojaźń przed obrażaniem Ciebie
przeniknie ich dusze i serca.

Jezu, mój Synu, ofiaruję Ci każde z nich w tym dniu,
w którym Ty, w Twej chwale, pełnej majestatu,
uczciłeś Twoją uniżoną Służebnicę.
Moja dusza uwielbia Twoją chwałę.

Niechaj te róże, które moje dzieci przynoszą mi w tym dniu,
także uwielbiają Ciebie.
Niech piękność każdej z nich
będzie opiewała Twą chwałę w Niebie.

Jezu, mój Synu, usłysz moją modlitwę.
Proszę Cię, przez moje Niepokalane Serce,
racz pobłogosławić moje dzieci na całym świecie.
Niech one będą jedno we mnie,
jak Ty jesteś jedno w Twej pokornej i uniżonej Służebnicy,
którą nazwałeś "Przybytkiem Twojej Obecności".
Niechaj wiara, która mieszka na ziemi,
zostanie wywyższona i oceniona.

O mój Boże i mój Zbawicielu, ofiaruję Ci wszystkich, których mi powierzyłeś.

Modlitwa Dwunastu Cnót Maryi

Tajemnica 1. WIARA - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 2. NADZIEJA - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 3. MIŁOŚĆ - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 4. POKORA - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 5. CZYSTOŚĆ - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 6. UBÓSTWO - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 7. POSŁUSZEŃSTWO - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 8. CIERPLIWOŚĆ - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 9. ROZTROPNOŚĆ - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 10. SPRAWIEDLIWOŚĆ - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 11. MĘSTWO - Zdrowaś Maryjo...
Tajemnica 12. UMIARKOWANIE - Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa na zakończenie - "Magnificat" (Łk 1,46-55)

Wielbi dusza moja Pana
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny,
a Jego imię jest święte.
Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu,
a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami,
a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka Niewolnictwa Maryjnego "Magnificat" - http://rozance-i-koronki.blogspot.com/2018/03/koronka-niewolnictwa-maryjnego.html
  • Koronka Niewolnictwa Maryjnego "Magnificat" - https://marylka57.blogspot.com/2017/02
  • Koronka Niewolnictwa Maryjnego "Magnificat" - https://modlitewnik.net.pl/index.php/koronki/227-koronka-niewolnictwa-maryjnego-magnificat
  • Koronka Niewolnictwa Maryjnego Magnificat - https://www.modlitewnik.com.pl/modlitwy/190-koronka-niewolnictwa-maryjnego-magnificat
  • Skarb Modlitwy - modlitwy w trudnych sprawach - https://www.aniolek.com.pl/skarb-modlitwy-modlitwy-w-trudnych-sprawach