Koronka Nieustającej Pomocy (Pomagaj nam nieustannie)

Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
wysłuchaj głosu duszy błagającej

(do prywatnego odmawiania)

Do odmawiania na zwykłym różańcu.


(wariant 1)

1. Modlitwa wstępna

(na początku lub na zakończenie, przed antyfoną "Pod Twoją obronę...")

Chwała Ojcu..., (3×) Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

2. Modlitwa różańcowa

(1×) O Matko pomocy nieustającej, * wysłuchaj naszego błagania. * Wspomóż nas w potrzebach naszych, * kiedy do Ciebie z ufnością wołamy.

(10 ×) O Maryjo, pomagaj nam nieustannie!

(1 ×) Maryjo nam pomagająca w każdy czas, * i dzisiaj wspomóż nas!

3. Modlitwa na zakończenie

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. * Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, * ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, * Panno chwalebna i błogosławiona. * Matko Pomocy Nieustającej, módl się za nami!


(wariant 2)

1. Modlitwa wstępna

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia...

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

2. Modlitwa różańcowa

(1 ×) Maryjo nam pomagająca w każdy czas, * i dzisiaj wspomóż nas!

(10 ×) Matko pomocy nieustającej, * módl się za nami!

3. Modlitwa na zakończenie

Pomnij...


(wariant 3)

Modlitwa różańcowa

(1 ×) O Matko Pomocy Nieustającej, wysłuchaj głosu duszy błagającej, * o Maryjo wspomóż nas w potrzebie, o Matko wołamy z ufnością do Ciebie.

(10 ×) O Maryjo, wspomóż nas!

Modlitwa na zakończenie

Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo, Pocieszycielko strapionych, módl się za nami, uciekamy do Twojego Najświętszego Serca, bo w Tobie widzimy ratunek i własną odnowę.

O Matko Nieustającej Pomocy, my, grzesznicy, z ufnością uciekamy się do Ciebie, ośmielamy się wzywać Twojego Imienia, o Nadziejo dusz, które już tracą nadzieję, gdy Bóg zagniewany. Maryjo, zawsze Miłosierna, wstawiaj się za nami, biednymi grzesznikami. Za Twoim wstawiennictwem Bóg przebacza, a Aniołowie cieszą się w niebie i na ziemi. Człowiek nieszczęśliwy i strapiony składa u stóp Twoich swe łzy i cierpienia. Wszystkie złamane serca, wszystkie śmiertelne troski i obawy, ulecz, o Maryjo, która jesteś pociechą nieszczęśliwych, pewną ucieczką grzeszników. Usłysz jęki boleści, opatrz rany, dobrocią swoją otrzyj zalane łzami oczy, wzniesine do Ciebie, tak dobrej Matki!

O Najświętsza Panno Maryjo, Nieustającej Pomocy, otocz nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej obrony.


(wariant 4)

Modlitwa wstępna

Na cześć Najśw. Maryi Panny: O Matko Nieustającej Pomocy, przychodzimy teraz na modlitwę, prosząc o pomoc w godzinie naszej potrzeby. Pomóż nam pomagać sobie nawzajem.

(Wypowiedz prywatną prośbę lub modlitwę o pomoc).

Modlitwa różańcowa

Matko Boża, pociesz i pomóż nam!

Modlitwa na zakończenie

Matko Nieustającej Pomocy, jesteśmy wdzięczni za wysłuchanie i troskę o nas i nasze potrzeby. Ufamy, że z Twoją pomocą nasze modlitwy zostaną wysłuchane. Nadal nam pomagaj, o Matko naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


(wariant 5)

Modlitwa wstępna

Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia...

Modlitwa różańcowa

(1 ×) Maryja może nam pomóc, Maryja pomoże nam, Maryja chce nam pomóc, Maryja musi nam pomóc.

(10 ×) Matko Nieustającej Pomocy, módl się za nami.

Modlitwa na zakończenie

Pomnij...


(wariant 6)

Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga...

Wzywana błogim imieniem "Nieustającej Pomocy", Najlepsza Matko, Maryjo, Pomagaj zawsze swym dzieciom.

Pomagaj, kiedy nas nuży dążenie drogą zbawienia, umocnij chwiejnych i dodaj zapału dobra spragnionym.

Pomagaj, kiedy nad ciałem zawisło niebezpieczeństwo, a chorych, biednych i smutnych skuteczną otocz opieką.

Pomagaj wreszcie swym dzieciom w ostatniej walce ze śmiercią, by pełne było zwycięstwo i pewna w niebie nagroda.

Niech Ojca z Duchem Najświętszym i Twoim Synem, Dziewico wysławia wszechświat na wieki, za łaskę, która Cię zdobi. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa różańcowa

(1 ×) Pod Twoją obronę...

(10 ×) O Najświętsza Panno Maryjo Nieustającej Pomocy, * otocz nas ustawicznie płaszczem Twej przemożnej pomocy.

(1 ×) Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Panie Jezu Chryste, † Ty dałeś nam swoją Rodzicielkę Maryję, której sławny obraz czcimy, jako Matkę gotową nieustannie pomagać, * spraw, abyśmy gorliwie wypraszając Jej macierzyńską pomoc, nieustannie doznawali owoców Twojego odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Chaplet Of Our Lady Of Perpetual Help - catholicdoors.com
  • Chaplet Of Our Lady Of Perpetual Help - maryourhelp.org
  • Novena To Our Lady Of Perpetual Help begins on 18th June, "Daily Devotional", June 2023, s. 84
  • Our Lady of Perpetual Help Chaplet - wsimg.com
  • Our Lady of Perpetual Help Chaplet - goodshepherdmontrose.org
  • Our Lady of Perpetual Help Chaplet Prayers - blessedbeadsrosaries.com
  • Koronka do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Koronki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - rozance-i-koronki.blogspot.com