Koronka Niepokalanej Dziewicy (Wynagrodzenie za bluźnierstwa)

Koronka do Niepokalanej Dziewicy
Wynagrodzenie za bluźnierstwa

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Delikatne poprawki, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL, zaznaczono w treści modlitw.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

Maryjo, moja Niepokalana Matko, pragnę wynagrodzić za zniewagi wyrządzone Twojemu Niepokalanemu Sercu. Ofiaruję Ci te pochwały, by pocieszyć Cię za niewdzięczność i bluźnierstwa, które tak bardzo Ciebie zasmucają.

Pragnę również pocieszyć Najświętsze Serce Twego Syna Bożego, którego jakże bolą obelgi względem Ciebie, o Maryjo!

Przyjmij, moja Najczystsza Matko, ten mały hołd. Spraw niech Cię kocham coraz bardziej.

Proszę Cię, abyś modliła się o nawrócenie wszystkich grzeszników, a szczególnie tych, którzy bluźnią przeciw Tobie. Oddaję ich i grzesznego siebie w Twoje ręce. Amen.

Modlitwa różańcowa

(1×) Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza. Daj mi moc przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

(na poszczególnych 10 paciorkach)
1. Błogosławiona niech będzie Wielka Matka Boga, Najświętsza Maryja.
2. Błogosławione niech będzie Jej Święte i Niepokalane Poczęcie.
3. Błogosławione niech będzie Jej Chwalebne Wniebowzięcie.
4. Błogosławione niech będzie Imię Maryi, Dziewicy i Matki.
5. Błogosławione niech będzie Jej Niepokalane Serce.
6. Błogosławiona niech będzie Jej Dziewicza Czystość.
7. Błogosławione niech będzie Jej Boskie Macierzyństwo.
8. Błogosławione niech będzie Jej Uniwersalne Wstawiennictwo.
9. Błogosławione niech będą Jej Boleści i Łzy.
10. Błogosławiona niech będzie pełna łaski koronowana przez Pana Królowa nieba i ziemi.

(po każdej "dziesiątce")
Chwała niech będzie, Maryi, Córce Ojca.
Chwała niech będzie, Maryi, Matce Syna.
Chwała niech będzie, Maryi, Oblubienicy Ducha Świętego.

Modlitwa na zakończenie

(dla uczczenia 5 Najświętszych Ran Chrystusa) 5 × Moja Matko, kocham Cię za tych, którzy Cię nie kochają, * chwalę Cię za tych, którzy bluźnią na Ciebie, * oddaje Ci cześć za tych, którzy nie uznają Cię za swoją i Bożą Matkę.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka na cześć Dziewicy Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com