Koronka Fatimskich Dzieci (Koronka Fatimska)

Koronka Fatimska
Koronka słowami modlitw Dzieci Fatimskich

(do prywatnego odmawiania)

Koronka została ułożona przez Łucję, bł. Hiacyntę i bł. Franciszka. Składa się z 5 "dziesiątek" różańcowych. Odmawia się ją bez "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Maryjo".


Modlitwa różańcowa

(3×) O Boże mój, * wierzę w Ciebie, * Uwielbiam Ciebie, ufam Tobie * i miłuję Ciebie. * Proszę Cię o przebaczenie dla tych, * Którzy w Ciebie nie wierzą, * Ciebie nie uwielbiają, * Nie ufają Tobie i Ciebie nie miłują.

(1×) Trójco Przenajświętsza, * Ojcze, Synu i Duchu Święty. * W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję * i ofiaruję Tobie * Przenajdroższe Ciało i Krew, * Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, * obecnego na ołtarzach całego świata * jako wynagrodzenie za zniewagi, * Świętokradztwa i obojętność, * którymi jest On obrażany.

(1×) Przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Jezusa * i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, * proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

 • (10×) Królowo Różańca Świętego, * wyjednaj...
  (1. "dziesiątek") ...całemu światu i Kościołowi świętemu * łaskę, miłosierdzie i pokój.
  (2. "dziesiątek") ...wszystkim rodzinom * łaskę, miłosierdzie i pokój.
  (3. "dziesiątek") ...wszystkim błądzącym i poszukującym * łaskę, miłosierdzie i pokój.
  (4. "dziesiątek") ...wszystkim grzesznikom * łaskę, miłosierdzie i pokój.
  (5. "dziesiątek") ...wszystkim cierpiącym i umierającym * łaskę, miłosierdzie i pokój.

Modlitwa na zakończenie

Amen.


"Koronka fatimska", W drodze z Maryją [@wdrodzezmaryja523]


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • O. Stanisław Maria Kałdon OP, Mali orędownicy - Modlitwy i nabożeństwa do świętych, Wydawnictwo M, Kraków 2008.