Koronka Dwunastu Gwiazd (Franciszek Palau, bł.)

Koronka Dwunastu Gwiazd

ku czci Najśw. Maryi Panny wg bł. Franciszka Palau OCD

K. Błogosławmy Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
W. Wysławiajmy Go i wywyższajmy przez wszystkie wieki.

K. Bo wejrzał na pokorę Dziewicy Maryi.
W. I jako wszechmogący uczynił w Niej wielkie dzieła.

K. Dlatego niech Ją błogosławią wszystkie narody.
W. A Bogu Zbawcy wyśpiewujmy pieśni.

I. Błogosławimy Cię, wysławiamy i dzięki składamy, o Panie Boże Ojcze, ponieważ w swej nieskończonej mocy tak bardzo wywyższyłeś swą najmilszą Córkę najpokorniejszą Dziewicę Maryję.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo, pierworodna Boga, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, chwało ziemi, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, Pani świata, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, Królowo niebios, łaski pełna...

Chwała Ojcu...

II. Błogosławimy Cię, wysławiamy i dzięki składamy, o Panie Boże Synu, ponieważ w swej nieskończonej mądrości tak bardzo ozdobiłeś swą umiłowaną Matkę najczystszą Dziewicę Maryję.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo, piękna jak jutrzenka, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, jasna jak gwiazda poranna, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, wspaniała jak księżyc, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, wybrana jak słońce, łaski pełna...

Chwała Ojcu...

III. Błogosławimy Cię, wysławiamy i dzięki składamy, o Panie Boże Duchu Święty, ponieważ w swej nieskończonej miłości, tak bardzo obdarzyłeś łaską swą umiłowaną Oblubienicę najświętszą Dziewicę Maryję.

Ojcze nasz...

Zdrowaś Maryjo, jedyna Niepokalanie Poczęta, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, jedyna szczególnie upodobana, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, jedyna doskonała, łaski pełna...
Zdrowaś Maryjo, jedyna Dziewica Matka, łaski pełna...

Chwała Ojcu...

K. Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który przez działanie Ducha Świętego przygotowałeś ciało i duszę chwalebnej zawsze dziewicy Maryi, aby stała się Matką i godna zamieszkania przez Twego Syna, udziel nam za Jej wstawiennictwem, byśmy byli wolni od zła i nie popadli w śmierć wieczną. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka Dwunastu Gwiazd Najświętszej Maryi Panny (Ułożona przez Błogosławionego Ojca Franciszka Palau OCD) - rozance-i-koronki.blogspot.com