Koronka Dwóch Serc (Zjednoczone Serca Jezusa i Maryi)

Koronka do Zjednoczonych Serc
Jezusa i Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Koronkę do Zjednoczonych Serc (nazywaną także "Koronką do Dwóch Serc") ułożyła wizjonerka Maureen Sweeney-Kyle z Misji Świętej Miłości w Maranatha Spring OH w 1998 r.


Medytacja I - ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce, pełne nieskończonej miłości i doskonałości, jako Naczynie odwiecznej Miłości, Miłosierdzia i Prawdy, w Jezusie Chrystusie Wcielone, przyszło, aby rzucić ogień na ziemię, ogień miłości, które pragnie, aby on jak najprędzej zapłonął (por. Łk 12,49) i pochłonął oziębłe ludzkie serca, wynosząc je na wyżyny zjednoczenia z Trójcą Przenajświętszą. Jemu wszelka cześć i chwała!

Ojcze nasz...
(3×) Zdrowaś Maryjo...

Medytacja II - ku czci Niepokalanego Serca Maryi

Niepokalane Serce Maryi, Ty jesteś najczystszym naczyniem łaski, wzorem świętości i znakiem apokaliptycznym. Maryjo, Twoje Serce jest Ostoją Świętej Miłości - zaprzeczeniem cywilizacji śmierci. Najdroższe Serce Maryi, Tobie została powierzona troska o nawrócenie i pokój na świecie. Tylko dzięki Świętej Miłości można wygrać bitwę. I jak Serce Maryi zostało przebite wieloma mieczami, tak niech i nasze serca przeniknie strzała Świętej Miłości.

Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!

Ojcze nasz...
(3×) Zdrowaś Maryjo...

Medytacja III - o Męce Pańskiej

Jezus dobrowolnie został skazany na śmierć za grzechy ludzkości. Umarł za każdego i za wszystkich. Z Jego boku nieustannie wypływa niekończące się źródło Miłości i Miłosierdzia. Nie bądźmy,  jak Szymon z Cyreny, oporni, by przyjąć krzyże, których doświadczamy. Wiele dusz idzie do piekła, ponieważ nikt nie chciał za nie cierpieć.

Odwieczna Ofiaro, prawdziwie obecna w tabernakulach świata, zmiłuj się za nami!

Ojcze nasz...
(3×) Zdrowaś Maryjo...

Medytacja IV - o Boleściach Maryi

Od momentu proroctwa Symeona aż po sam Krzyż, Maryja kroczyła drogą cierpienia swojego Syna. Przeżywała niewyobrażalne cierpienie w swoich zmysłach, w sercu i w ciele, ale pozostało ono zakryte przed światem. Możemy się tylko domyślać, z jaką intensywnością i siłą dotykał Ją ten emocjonalny i duchowy krzyż. Podobnie i nasze cierpienia powinny pozostać w ukryciu, jeśli tylko to jest możliwe, dla uzyskania łask przebaczenia i miłosierdzia dla świata.

Matko Bolesna, przyczyń się za nami!

Ojcze nasz...
(3×) Zdrowaś Maryjo...

Medytacja V - na przebłaganie Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi

Niech nasze codzienne "tak", nasza zgoda na przyjęcie z miłością świętej woli Bożej, będzie zadośćuczynieniem Zjednoczonym Sercom Jezusa i Maryi. Życie na co dzień świętą miłością wymaga heroicznej samodyscypliny i ofiarnego poddania się woli Bożej. Możemy poświęcić wiele wartościowych rzeczy - majątek, czas, wygodę, przyjemności... - ale żadna nie jest tak wielka, jak ofiara z własnej woli. Ona jest największym zadośćuczynieniem.

Ojcze, który jesteś w niebie - bądź wola Twoja!

Ojcze nasz...
(3×) Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa do Zjednoczonych Serc Jezusa i Maryi

O Zjednoczone Serca Jezusa i Maryi, * bezgraniczne źródła łaski, miłosierdzia i miłości; * niech moje serce połączy się z Waszymi, aby każda moja potrzeba była obecna w Waszych Zjednoczonych Sercach; * szczególnie proszę Was o łaskę, której najbardziej potrzebuję... * Pomóżcie mi rozpoznać i z miłością przyjąć Waszą wolę w moim życiu. Amen.

Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • United Hearts Book of Prayers and Meditations, Archangel Gabriel Enterprises Inc. [Styczeń 2001 - Kwiecień 2008] - holylove.org
  • Koronki do Niepokalanego Serca Maryi. Koronka do Dwóch Serc - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Dzienniczek - apokalipsachrystusakrola.com