Koronka do Siedmiu Boleści (Uproś nam łzy pokuty)

 

Uproś nam łzy pokuty

1. Pierwsza Boleść - Proroctwo Symeona

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tego smutku, który ogarnął Serce Twoje najczulsze w chwili proroctwa św. starca Symeona.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę pokory i dar świętej bojaźni Bożej.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna, Ukrzyżowany z Tobą, Najboleśniejszaś Ty między niewiastami i opłakany owoc żywota Twego Jezus. Święta Maryjo, Matko Ukrzyżowanego, uproś nam, krzyżującym Syna Twego, łzy pokuty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

2. Druga Boleść - Ucieczka do Egiptu

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tej trwogi, która przejmowała Serce Twoje najtkliwsze w ucieczce do Egiptu i w ciągu Twego tam pobytu.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje tak zatrwożone, błagam Cię, uproś mi cnotę hojności, zwłaszcza względem ubogich, i dar pobożności.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna...

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

3. Trzecia Boleść - Szukanie przez trzy dni Pana Jezusa

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tej tęsknoty, w jaką się zanurzyło Serce Twoje najtroskliwsze podczas zgubienia drogiego Jezusa Twego.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak tęsknotą ściśnione, błagam Cię, uproś mi cnotę czystości i dar umiejętności.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna...

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

4. Czwarta Boleść - Spotkanie Pana Jezusa na Drodze Krzyżowej

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tej żałości, którą odczuło macierzyńskie Serce Twoje w spotkaniu Jezusa krzyż Swój niosącego.

O Matko ukochana, przez pełne miłości, a tak zbolałe Serce Twoje, błagam Cię, uproś mi cnotę cierpliwości i dar mocy.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna...

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

5. Piąta Boleść - Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tego męczeństwa, którego doznało mężne Serce Twoje, patrząc na konanie Jezusa.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tak współumęczone, błagam Cię, uproś mi cnotę wstrzemięźliwości i dar dobrej rady.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna...

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

6. Szósta Boleść - Zdjęcie Ciała Pana Jezusa z Krzyża

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tej rany, którą litościwemu Sercu Twemu zadało uderzenie włócznią w bok Jezusa, raniącego najgodniejsze miłości Serce Jego.

O Matko ukochana, przez Serce to Twoje przeszyte, błagam Cię, uproś mi cnotę miłości bliźniego i dar rozumu.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna...

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

7. Siódma Boleść - Złożenie Ciała Pana Jezusa do grobu

Użalam się nad Tobą, o Matko najboleśniejsza, Maryjo, dla tego ciosu, który wytrzymało Serce Twe najmiłosierniejsze w chwili pogrzebu Jezusa.

O Matko ukochana, przez Serce Twoje, tą najcięższą boleścią strapione, błagam Cię, uproś mi cnotę pilności i dar mądrości.

Zdrowaś Maryjo, boleści pełna...

Ojcze nasz..., 7 × Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

K. Módl się za nami Panno najboleśniejsza.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Najłaskawszy Boże, za wstawiennictwem błogosławionej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, której duszę najświętszą w godzinę męki Twojego Syna miecz boleści przeniknął, prosimy Cię, udziel nam łaski przebaczenia teraz i w godzinę śmierci naszej. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej - radioniepokalanow.pl
  • Modlitwy do Matki Bożej Bolesnej - rozaniec24.pl