Koronka do Siedmiu Boleści (Naśladujmy Maryję)

 

Naśladujmy Maryję

Rozważania siedmiu boleści Najśw. Maryi Panny w oparciu o teksty z Pisma Świętego. Po każdym rozważaniu odmawia się: "Ojcze nasz...", 7 × "Zdrowaś Maryjo...", "Chwała Ojcu..."


W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prośmy Ducha Świętego, by pobudził nasze serca do pobożnego i owocnego rozważania tajemnic siedmiu boleści Maryi.

K. Matko Bolesna, porusz serce moje.
W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje.


Boleść pierwsza: Proroctwo Symeona

Starzec Symeon przepowiada Maryi, że duszę Jej przeszyje miecz. Stanie się to dlatego, że Jej Synowi wielu będzie się sprzeciwiać.

Matka Bolesna patrzy w dal, głęboko zamyślona, jakby widziała to, co ma się stać. Składa swoje ręce na piersiach i całkowicie poddaje się woli Bożej. Symeon cieszy się, trzymając w ramionach Zbawiciela świata. Wkrótce Jan Chrzciciel patrząc na Jezusa powie: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata".

Naśladujmy Maryję w poddaniu się woli Bożej.


Boleść druga: Ucieczka do Egiptu

Na polecenie Anioła Józef wziął dziecię i Matkę Jego i uszedł do Egiptu przed złością Heroda. Maryja w czasie tej tułaczki przeżyła wiele zmartwień. Z zatroskaniem i miłością obejmuje śpiącego Jezusa. Przy boku Maryi stoi cicho św. Józef, wierny stróż i opiekun obojga. Bóg w swojej opatrzności wysyła im aniołów, którzy towarzyszą im w ucieczce.

Uczmy się od Maryi słuchać głosu Bożego.


Boleść trzecia: Szukanie Pana Jezusa, który pozostał w świątyni

Jezus zaginął w Jerozolimie. Przez trzy dni Maryja i Józef z bólem serca szukali Jezusa. Czy może być większa boleść dla Matki? Może i tym razem dobry Bóg posłał anioła w postaci żydowskiego chłopca aby wskazał zatroskanym drogę ku ukochanemu dziecku? Jezus przypomina, że musi być w sprawach Ojca. Jest to zapowiedź przyszłej męki Jezusa i współcierpienia Maryi.

Rozwijajmy w sobie tęsknotę serca za Jezusem na wzór Maryi.


Boleść czwarta: Spotkanie Pana Jezusa dźwigającego krzyż

Skazany na śmierć Jezus dźwiga krzyż na Golgotę. Na drodze spotyka swoją Matkę. Rzewne musiało być to spotkanie. Maryja dotyka dłońmi Syna. Cierpi bardzo, ale jeszcze nie płacze, żeby nie martwić Syna swoim bólem. Jego cierpienie jest większe. Z miłością patrzy na Ukochanego Syna. Przytuliłaby Go po ludzku, ale żołnierze nie pozwalają. Ona wie, że musi się wypełnić wola Boga. Cierpienie Maryi zaczyna nabierać intensywności.

Uczmy się od Maryi cierpliwie znosić nasz krzyż.


Boleść piąta: Śmierć Pana Jezusa na krzyżu

Obok krzyża Jezusowego stała Matka Jego. Mężnie współcierpiała z Synem dla zbawienia świata. Maryja obejmuje Syna, płacze. Teraz może spokojnie płakać. Już nie doda Synowi bólu przez własne cierpienie. Jednak w Jej bólu i cierpieniu już zaczyna jaśnieć światłość i nadzieja. Blisko Niej jest Jan. Z ust konającego Jezusa usłyszał słowa testamentu: Oto Matka twoja.

Prośmy Maryję o łaskę panowania nad złymi skłonnościami.


Boleść szósta: Złożenie martwego ciała Syna na kolana Matki

Zdjęte z krzyża ciało Jezusa złożono w ramionach Maryi. Jezus przestał już cierpieć, a Ona jakby dopełnia to, czego nie dostaje cierpieniom Jezusa. Z największą czcią i wdzięcznością całuje Jego święte rany i obmywa je swymi łzami.

Matka Bolesna po raz ostatni tuli ciało swojego Syna. Już po ludzku nie powstrzymuje płaczu. Dotyka swoją twarzą Jego martwej głowy. Obejmuje z matczyną troską, jak wtedy gdy był jeszcze malutki. Cierpienie Jezusa stało się Jej cierpieniem.

Przez krzyż Jezusa zostało otwarte nam niebo. Prośmy Maryję o szczery żal za grzechy.


Boleść siódma: Złożenie Pana Jezusa do grobu

Umęczone Ciało Jezusowe złożono do grobu w obecności Matki Najświętszej. Żegnała je Maryja z bólem i z wielką wiarą w zmartwychwstanie Syna. Matka Bolesna klęczy. Pogodziła się z wolą Boga. Jej twarz wyraża spokój. Oczami wiary i w swoim sercu widzi, jak Jezus, zrzuca z siebie żałobny całun, zmartwychwstaje jak obiecał.

Już wschodzi nadzieja i światło zmartwychwstania. Krzyż staje się bramą życia. Prośmy o łaskę szczęśliwej śmierci.


Dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Bożą Bolesną:

3 × Zdrowaś Maryjo.


Oprac. Sylwia, maryjni.pl

 

Źródło: Koronka do 7 Boleści Matki Bożej - gloria.tv