Koronka Niepokalanego Serca (radosne, bolesne i chwalebne)

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmówić dla uczczenia wspomnienia Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny, które jest obchodzone w Kościele katolickim w sobotę po drugiej niedzieli po uroczystości Zesłania Ducha Świętego (dzień po uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa).

Koronka składa się z medalika Niepokalanego Serca, pięciu niebieskich, pięciu czerwonych i pięciu złotych koralików - razem 15 koralików.


Koronka Niepokalanego Serca nMP

Modlitwa ku czci Niepokalanego Serca Maryi

(na medaliku)

Chwała Tobie, Trójco Przenajświętsza, za łaski, przywileje i błogosławieństwa, udzielone Niepokalanemu Sercu Maryi.

(na niebieskich paciorkach - na cześć radości Serca Maryi)

(4×) Ciesz się i raduj, o Niepokalane Serce Maryi, (1×) Chwała Ojcu...

(na czerwonych paciorkach - na cześć boleści Serca Maryi)

(4×) Błogosławione niech będzie bolesne i Niepokalane Serce Maryi, (1×) Chwała Ojcu...

(na złotych paciorkach - na cześć chwalebnego Serca Maryi)

(4×) Zwyciężaj i króluj, o Niepokalane Serce Maryi, (1×) Chwała Ojcu...

(na zakończenie - na medaliku)

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź królestwo Twoje, przez Niepokalane Serce Maryi

Modlitwa na zakończenie

Niepokalane Serce Maryi, bądź naszą ucieczką.
Św. Józefie, Oblubieńcze Niepokalanego Serca Maryi, módl się za nami.


Tłum. i oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Immaculate Heart of Mary Chaplet - holydivine.com