Koronka Niepokalanego Serca (Za zmarłych)

Koronka do Niepokalanego Serca Maryi
za zmarłych

(do prywatnego odmawiania)


WERSJA 1

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Za zgodą Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej z dnia 22 V 1998 r., 680/K/98

Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa różańcowa

Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest samą prawdą.
Ufam Tobie, boś Dobrocią Nieskończoną.
Kocham Cię, boś godzien największej miłości.

(1×) Z miłości ku Tobie kocham wszystkich bliźnich moich.
(10×) Słodkie Serce Maryi, * bądź moim zbawieniem, * pociechą tych, którzy cierpią. Módl się za nami, za konającymi i za duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Modlitwa na zakończenie

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
lub
Psalm 130(129) Z głębokości wołam do Ciebie, Panie...


WERSJA 2

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.

Modlitwa wstępna (Psalm 130)

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, *
Panie, wysłuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho *
na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie,
Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia, *
aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, †
dusza moja pokłada nadzieję w Jego słowie, *
dusza moja oczekuje Pana.

Bardziej niż strażnicy poranka *
niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem łaska, *
u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela *
ze wszystkich jego grzechów.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa różańcowa

(akt wiary, nadziei i miłości)
Wierzę w Ciebie, o Panie, ponieważ jesteś Prawdą wiekuistą.
Ufam Ci, o Panie, ponieważ jesteś nieskończenie Dobry.
Miłuję Cię, o Boże mój, nade wszystko, ponieważ jesteś najwyższej czci i miłości godzien.

Miłuję bliźnich moich dla miłości Twej.

(10×) Najsłodsze Serca Maryi, ratuj mnie!

Wieczny odpoczynek...

Modlitwa na zakończenie

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...


WERSJA 3

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.

Modlitwa wstępna (ofiarowanie)

Boże mój, * przez Niepokalane Serce Maryi, * ofiaruję Ci odpusty, których mogę dostąpić, * za dusze w czyśćcu cierpiące (lub: za duszę NN).

Modlitwa różańcowa

uczyń akt wiary, nadziei i miłości:
Boże mój, wierzę w Ciebie, boś jest prawdą nieomylną.
Mam nadzieję w Tobie, boś jest nieskończenie dobry.
Kocham Cię, Panie, boś jest nieskończonej godzien miłości.

10× antyfona:
Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

Modlitwa na zakończenie

Boże mój, * przez Niepokalane Serce Maryi, * ofiaruję Ci odpusty, których mogę dostąpić, * za dusze w czyśćcu cierpiące (lub: za duszę NN).

Słodkie Serce Jezusa, bądź moją miłością!

Słodkie Serce Maryi, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Niepokalanego Serca Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com