Koronka Seraficka (Franciszkańska)

Do Niepokalanego Serca Maryi
Koronka Franciszkańska

Rozważanie Koronki Serafickiej (Franciszkańskiej) do Siedmiu Radości Najświętszej Maryi Panny.


Wierzę w Boga...

Tajemnica I

W pierwszej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy Archanioł Gabriel zwiastował Jej, że pozostając Dziewicą pocznie Syna Bożego za sprawą Ducha Świętego.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Któregoś Ty, Panno, z Ducha Świętego poczęła.

Tajemnica II

W drugiej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy przy nawiedzeniu Elżbiety, Matka Jana Chrzciciela wysławiała Maryję jako błogosławioną Matkę Boga.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Któregoś Ty, Panno, z radością do Elżbiety niosła.

Tajemnica III

W trzeciej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy w Betlejem, zachowując Dziewictwo, porodziła Zbawiciela świata, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Któregoś Ty, Panno, z radością w Betlejem porodziła.

Tajemnica IV

W czwartej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy Mędrcy, prowadzeni przez Gwiazdę Betlejemską, znaleźli Jej boskie Dziecię i ofiarowali Mu złoto, kadzidło i mirrę.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Któregoś Ty, Panno, z radością Mędrcom ze Wschodu przedstawiła.

Tajemnica V

W piątej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy po trzech dniach znalazła swojego Syna Jezusa w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Któregoś Ty, Panno, z radością w świątyni odnalazła.

Tajemnica VI

W szóstej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy Jezus po swoim zmartwychwstaniu ukazał się Jej, aby Jej boleści zamienić w radość.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Któregoś Ty, Panno, z radością pierwsza po Zmartwychwstaniu ujrzała.

Tajemnica VII

W siódmej tajemnicy rozważmy radość, którą było napełnione Niepokalane Serce Maryi, kiedy Jej ukochany Syn wziął Ją do nieba i ukoronował na Królową nieba i ziemi.

Ojcze nasz..., (10×) Zdrowaś Maryjo...

w wersji z dopowiedzeniami, po słowie "Jezus", dodajemy: Który Cię, Panno, radosną wziął do nieba.

Na zakończenie

Dla uczczenia liczby lat, która Matka Najśw. przeżyła na ziemi: (2×) Zdrowaś Maryjo...

W intencjach Ojca Świętego: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Niepokalanego Serca Maryi. Różaniec Seraficki do Niepokalanego Serca Maryi - rozance-i-koronki.blogspot.com