Koronka do Róży Duchownej Świętogórskiej

Koronka do Matki Bożej Najśw. Maryi Panny
Róży Duchownej Świętogórskiej z Gostynia

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do Róży Duchownej Świętogórskiej

Jutrzenko wschodząca przed Słońcem, Domie złoty, Arko przymierza, Piękna różo łaską zroszona i Bramo szczęśliwej wieczności, módl się za nami!

Ucieczko zbłąkanych grzeszników i w cierpieniu słodka pociecho, Gwiazdo, która drogę wskazujesz, przyczyno człowieczej radości, módl się za nami!

Dziewico, światłością odziana, Nieskalana w swoim poczęciu, wierne Twego Syna Zwierciadło, zrodzona, by On się narodził, módl się za nami!

Maryjo, potężna Królowo, z Tobą Boga w Trójcy wielbimy, który Ciebie dla nas uczynił Najlepszą Władczynią i Matką całej Ojczyzny.

Amen.

3 × Chwała Ojcu...

1 × Zdrowaś Maryjo...

10 × Różo Mistyczna, rozsiewająca woń cnoty, * wyjednaj nam łaskę, * abyśmy uwielbiali Pana na wieki.

1 × Świętogórska Różo Duchowna, módl się za nami

Boże, Ty wybrałeś Najświętszą Maryję Pannę na mieszkanie godne swojego Majestatu i przyozdobiłeś Ją prawdziwą pięknością, * spraw, abyśmy oddając należną Jej cześć i wiernie Ją naśladując, * zajaśnieli świętością życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Polskich Madonn. Koronka do Najświętszej Maryi Panny Róży Duchownej Świętogórskiej z Gostynia - rozance-i-koronki.blogspot.com