Koronka do NMP Bolesnej (Stabat Mater Dolorosa)

Koronka do Matki Bożej Bolesnej
Stabat Mater Dolorosa

(do prywatnego odmawiania)

Koronka upamiętnia dziesięć zwrotek wielkopostnego hymnu "Stabat Mater Dolorosa".


I. Stała Matka Boleściwa obok krzyża ledwo żywa,
gdy na krzyżu wisiał Syn.
Duszę Jej co łez nie mieści, pełną smutku i boleści,
przeszedł miecz dla naszych win.

Zdrowaś Maryjo...

II. O, jak smutna i strapiona Matka ta błogosławiona, której Synem niebios Król! Której Synem niebios Król! Jak płakała Matka miła, jak cierpiała, gdy patrzyła na boskiego Syna ból, na boskiego Syna ból.

Zdrowaś Maryjo...

III. Gdzież jest człowiek, co łzę wstrzyma, gdy mu stanie przed oczyma w mękach
Matka ta bez skaz? W mękach Matka ta bez skaz? Kto się smutkiem nie poruszy, gdy
rozważy boleść duszy Matki z Jej Dziecięciem wraz? Matki z Jej Dziecięciem wraz?

Zdrowaś Maryjo...

IV. Za swojego ludu zbrodnię, w mękach widzi tak niegodnie, zsieczonego Zbawcę
dusz, zsieczonego Zbawcę dusz. Widzi Syna wśród konania, jak samotny głowę skłania, gdy oddawał ducha już, gdy oddawał ducha już.

Zdrowaś Maryjo...

V. Matko, coś miłości zdrojem, spraw, niechaj czuję w sercu moim ból Twój u Jezusa
nóg, ból Twój u Jezusa nóg. Spraw, aby serce me gorzało, by radością życia całą stał
się dla mnie Chrystus Bóg, stał się dla mnie Chrystus Bóg.

Zdrowaś Maryjo...

VI. Matko, ponad wszystko świętsza, Rany Pana aż do wnętrza w serce me głęboko
wpój, w serce me głęboko wpój. Cierpiącego tak niezmiernie Twego Syna ból i ciernie
niechaj duch podziela mój, niechaj duch podziela mój.

Zdrowaś Maryjo...

VII. Spraw, niech leję łzy obficie i przez całe moje życie serce me z Cierpiącym wiąż,
serce me z Cierpiącym wiąż. Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, z Twoją łączyć się
żałobą, w płaczu się rozpływać wciąż, w płaczu się rozpływać wciąż.

Zdrowaś Maryjo...

VIII. Panno Święta, swe dziewicze zapłakane wznieś oblicze jeden niech nas łączy
płacz, jeden niech nas łączy płacz. Spraw, niech żyję Zbawcy zgonem, na mym sercu
rozżalonym Jego ból wycisnąć racz, Jego ból wycisnąć racz.

Zdrowaś Maryjo...

IX. Niech mnie męki gwoździe zranią, niechaj, kiedy patrzę na nią, krew upoi mnie
i krzyż, krew upoi mnie i krzyż. Męką ognia nieustanną nie daj gorzeć, Święta Panno,
w sądu dzień swą pomoc zbliż, w sądu dzień swą pomoc zbliż.

Zdrowaś Maryjo...

X. A gdy życia kres nastanie, przez swą Matkę, Chryste Panie, do zwycięstwa dojść
nam daj, do zwycięstwa dojść nam daj. Gdy ulegnie śmierci ciało, obleczone wieczną
chwałą dusza niech osiągnie raj, dusza niech osiągnie raj.

Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa na zakończenie

Ojcze nasz...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej Bolesnej. Koronka do Matki Bożej Bolesnej - rozance-i-koronki.blogspot.com