Koronka do NMP Bolesnej (Bolejąca Matka stała)

Koronka do Matki Bożej Bolesnej
Bolejąca Matka stała

Modlitwa wstępna

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Bolejąca Matka stała u stóp krzyża, we łzach cała,
kiedy na nim zawisł Syn.

A w Jej pełnej jęku duszy od męczarni i katuszy
tkwił miecz ostry naszych win.

Jakże smutna i strapiona była ta błogosławiona,
z której się narodził Bóg.

Jak cierpiała i bolała, jakże drżała, gdy widziała
Dziecię swe wśród śmierci trwóg.

Któryż człowiek nie zapłacze, widząc męki i rozpacze
Matki Bożej w żalu tym?

Któż od smutku się powstrzyma, mając Matkę przed oczyma,
która cierpi z Synem swym?

Widzi, jak za ludzkie winy znosi męki Syn jedyny,
Jezus, jak Go smaga bat.

Widzi, jak samotnie kona Owoc Jej czystego łona,
dając życie za ten świat.

Gdy kres dni przede mną stanie, przez Twą Matkę dojść mi, Panie,
do zwycięstwa palmy daj. Amen.

Koronka do Matki Bożej Bolesnej - YT/@bodziomic

Koronka

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

(na dużych paciorkach) Najświętsza Dziewico Maryjo, * przez Mękę Chrystusa, wyjednaj nam zbawienie.

(na małych paciorkach) 10 × Matko Boża Bolesna, módl się za nami grzesznymi * teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Raduj się, Matko Bolesna, * po wielkich cierpieniach królujesz ze swoim Synem w niebieskiej chwale.

Modlitwa na zakończenie

Boże, Ty sprawiłeś, że obok Twojego Syna wywyższonego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, daj, aby Twój Kościół uczestniczył razem z Maryją w Męce Chrystusa i zasłużył na udział w Jego Zmartwychwstaniu. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

3 × Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej Bolesnej. Koronka do Matki Bożej Bolesnej - rozance-i-koronki.blogspot.com