Koronka Niepokalanej (Pozdrawiam Cię, Maryjo)

Koronka na cześć Maryi Niepokalanej
Pozdrawiam Cię, Maryjo

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ach, żałuję za me złości, * jedynie dla Twej miłości. * Bądź miłościw mnie grzesznemu, * dla Ciebie odpuszczam bliźniemu!

Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny, prawdziwy; Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić się nie może.

Ufam, Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący i miłosierny; Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie.

Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję. Nad wszystko, co jest stworzone, Boś Ty dobro nieskończone.

Chwała Ojcu, ponieważ On jest moim Stwórcą. Chwała Synowi, ponieważ On jest moim Odkupicielem. Chwała Duchowi Świętemu, ponieważ On jest moim słodkim Pocieszycielem. Chwała Trzem Osobą Boskim, ponieważ miłują się miłością nieskończoną.

(na dużych paciorkach) Jezu, Maryjo, Józefie, Joachimie i Anno, oddaję Wam moje życie i duszę.

(na małych paciorkach) 10 × Pozdrawiam Cię, Maryjo, Najczystsza Dziewico, poczęta bez grzechu pierworodnego.

(na zakończenie) Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie † i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Maryi Niepokalanej. Koronka na cześć Maryi Niepokalanej - rozance-i-koronki.blogspot.com