Koronka Matki Kościoła (Śpiewaj Kościele)

Koronka do Matki Kościoła
Śpiewaj, Kościele!

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga...

Nabożeństwo

Śpiewaj, Kościele, z radosnym zapałam
ku czci Dziewicy Maryi,
Ona to bowiem wydała Chrystusa
i twoją Matką się stała.

Ciało człowiecze, zrodzone z Maryi
i tchnienia Ducha Świętego;
Ciało Mistyczne zrodzone na krzyżu
przez Krwi i Wody przelanie.

Matka Jezusa, niewiasty, uczniowie
i Apostołów dwunastu
trwali w jedności żarliwej modlitwy,
a domem był im Wieczernik.

Duch Pocieszyciel, jak wicher gwałtowny,
zapalił ogień w ich sercach,
ty zaś Kościele, zacząłeś swe dzieło
zbawienia wszystkich narodów.

Śpiewaj więc teraz Maryi, twej Matce,
i proś Ją z wielką ufnością,
aby przed Synem błagała za tobą
i strzegła twojej wierności.

Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu
niech będą hołdy pokorne;
Kościół chwalebny, walczący i w czyśćcu
niech dzięki składa za Matkę. Amen.

Błogosławiony jesteś, Boże, * Ty dałeś Kościołowi za Matkę, * Rodzicielkę Twojego Syna.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Maryjo, czysta Dziewico,
jasna jutrzenko zbawienia,
przyczyno naszej radości,
Kościół Cię wielbi w pokorze.

Przyjęłaś Boże posłanie,
Matką się stałaś Chrystusa,
a z Jego ciałem człowieczym
ciało zrodziłaś mistyczne.

Gdy Jezus konał na krzyżu,
aby nas z Ojcem pogodzić,
Tyś sama w sercu nosiła
wiarę całego Kościoła.

I byłaś razem z Kościołem,
kiedy go Płomień ogarną,
dla uczniów Mistrza stanowiąc
dar Jego Boskiej dobroci.

Maryjo, otocz opieką nas,
którzy w ciele Kościoła
członkami Pana jesteśmy,
jedno stanowiąc przez miłość.

Niech będzie chwała na wieki
Ojcu, Synowi, Duchowi;
a Kościół w blasku poranka
niechaj wysławia swą Matkę. Amen.

Modlitwa różańcowa

(1×) Najświętsza Dziewico, * Błogosławiona Matko Kościoła, * Ty strzeżesz w nas darów Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

(10×) Najświętsza Maryjo Panno, Matko Kościoła, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, * i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, * a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego * i poleconymi Tobie.

(1×) Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Boże, miłosierny Ojcze, † Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją Rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę naszą Matką, * spraw, aby za wstawiennictwem miłującej Matki, * Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Matki Kościoła - rozance-i-koronki.blogspot.com