Koronka Uzdrowienia chorych

Koronka do Matki Bożej
Uzdrowienie chorych, wybaw nas od niemocy naszej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Modlitwy (wstępna i końcowa) zostały ujednolicone do liczby mnogiej, a poprawki, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL, zaznaczone w treści modlitw.


Modlitwa wstępna

Matko Najświętsza, Uzdrowienie chorych, wybaw nas, prosimy, od niemocy naszej i uproś nam zdrowie duszy i ciała, wlej w nasze serca ufność, miłość i nadzieję, aby wypełniła je łaska Pana. Pani Miłosierna, oręduj za nami, odetnij korzenie grzechów naszych, skieruj nasze myśli ku Bogu i bądź przy nas w ostatniej chwili naszego życia ziemskiego. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Modlitwa różańcowa

(1×) O Maryjo, Uzdrowienie chorych, która znasz nasze cierpienia i choroby; wiesz, jak trudno jest w pokorze dźwigać krzyż i wytrwale nieść go przez całe życie. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Boga, abyśmy potrafili cierpliwie znosić wszystkie przeciwności i nigdy nie upadali na duchu. Amen.

(10×) Pozdrawiamy Cię, Maryjo, Uzdrowienie chorych, i przyzywamy jako Orędowniczkę i Opiekunkę. W Twoim ręku są skarby Bożych łask. Ty jesteś ich Szafarką, Ty jesteś Bramą Niebios. W Tobie jest nadzieja nasza na szczęśliwą wieczność. Amen.

(1×) O Maryjo, Uzdrowienie Chorych, módl się za nami.

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Maryję za Matkę, † spraw, prosimy, * abyśmy w każdej chorobie i cierpieniu, * wzywali Jej pomocy i wypraszali u Ciebie, naszego Zbawiciela, łaskę powrotu do zdrowia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do Matki Bożej, Uzdrowienie Chorych - dolinamodlitwy.pl
  • Koronka do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych - youtube.com/@bodziomic
  • Koronka do Matki Bożej, Uzdrowienie Chorych (cała), napisy - youtube.com/@DolinaModlitwy