Koronka do Matki Bożej Świętolipskiej

Koronka do Matki Bożej Świętolipskiej

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa do NMP Świętolipskiej

Bądź pozdrowiona, w Świętej Lipce królująca, Przeczysta Bogarodzico Dziewico, najpierwsza po Bogu ucieczko i nadziejo grzeszników!

Dziękuję Ci, z najgłębszą wdzięcznością, błogosławiona Matko Boga, żeś mnie dotychczas osłaniała Twoją macierzyńską opieką, której z ufnością oddaję się na wieki.

Niechaj Cię błogosławi, Najświętsza Panno, to miejsce, które sobie na mieszkanie wybrałaś, iż byś stąd na ludzi zlewała łaski niebieskie.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, wszystkie modlitwy, prośby i błagania, które tu kiedykolwiek od wiernych były przed tron Twój zanoszone.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, wszystkie łaski, dobrodziejstwa i pociechy, które ludziom ufającym Tobie całkowicie uprosiłaś u Syna Twego najmilszego.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, wszystkie serca ludzkie tu kiedykolwiek za Twoją przyczyną nawrócone do prawdziwej skruchy i szczerej pokuty.

Niechaj Cię błogosławią, Najświętsza Panno, dusze wszystkich sprawiedliwych, które w ciągu wieków na tym miejscu cześć Ci oddawały i ofiary składały dla pomnożenia chwały Twojej.

Bogarodzico Dziewico, broń nas od wszelkich pokus i uproś nam łaskę żarliwej modlitwy.

Niepokalana Maryjo, żadnym grzechem nie zmazana, uproś nam skuteczne obrzydzenie wszystkich grzechów.

Służebnico Pańska, rozkazowi Boga posłuszna, uproś nam wierne wypełnianie przykazań Bożych.

Matko najwięcej miłująca Boga, uproś nam trwałą miłość Boga na ziemi i w wieczności szczęśliwej.

Amen.

3 × Chwała Ojcu...

1 × Zdrowaś Maryjo...

10 × Najświętsza Maryjo Panno Świętolipska, módl się za nami, * abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

(na zakończenie)
Panie Boże Wszechmogący, † wysłuchaj próśb naszych, które zanosimy za wstawiennictwem Matki Bożej Świętolipskiej, * strzeż naszego życia i doprowadź bezpieczną drogą do zbawienia. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Polskich Madonn. Koronka do Matki Bożej Świętolipskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com