Koronka Róży Duchownej (Trzy Miecze)

Koronka do Matki Bożej Róży Mistycznej
z białą, czerwoną i złota różą

(do prywatnego odmawiania)


Koronka do Matki Bożej Róży Mistycznej
Modlitwa wstępna

(na medaliku Róży Mistycznej)

Maryjo, Różo Mistyczna, * Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa * i Matko wszystkich ludzi, * pomagaj nam nieustannie, * abyśmy zawsze żyli miłością Bożą. Amen.

Modlitwa różańcowa

Pierwszy Miecz i Biała Róża

(na białych koralikach)

Maryjo, Najczystsza Córko Boga Ojca, * Niepokalanie Poczęta, Stolico Mądrości
- wyproś nowe powołania kapłańskie i zakonne. Amen.

Różo Duchowna, * wyproś nam ducha modlitwy.

(5×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Różo Mistyczna, * módl się za nami.

Drugi Miecz i Czerwona Róża

(na czerwonych koralikach)

Maryjo, Matko Syna Bożego, * Bolesna Królowo, Matko Miłości i Miłosierdzia
- wyproś łaskę świętości dla kapłanów i zakonników. Amen.

Różo Duchowna, * wyproś nam ducha pokuty i gotowości do ofiar.

(5×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Różo Mistyczna, * módl się za nami.

Trzeci Miecz i Złota Róża

(na złotych koralikach)

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, * Królowo Nieba i Ziemi, Matko Kościoła
- wyproś kapłanom i zakonnikom, * którzy odwrócili się od Boga, * łaskę powrotu do Kościoła Świętego * i łaskę czyśćca. Amen.

Różo Duchowna, * wyproś nam ducha wynagradzania Bogu za grzechy.

(5×) Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Różo Mistyczna, * módl się za nami.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Koronki do Matki Bożej "Róży Duchownej". Koronka do Róży Duchownej - rozance-i-koronki.blogspot.com