Koronka do Matki Bożej Pośredniczki łask (S. G. Rotondo)

Koronka do Matki Bożej z San Giovanni Rotondo

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwa "Trzech Zdrowaś", inspirowana maryjnością Ojca Pio. Podczas tej modlitwy można wypraszać łaski u Matki Bożej z miasta naznaczonego obecnością Świętego.


Pierwsze "Zdrowaś"

O, niebiańska Skarbnico wszelkich łask,
Matko Boga i moja,
Ty jesteś pierworodną Córką wiecznego Ojca
i dzierżysz w swoich rękach Jego wszechmoc,
dlatego zlituj się nad moją duszą
i obdarz mnie łaską, o którą Cię żarliwie błagam...

Zdrowaś Maryjo...

Drugie "Zdrowaś"

O, miłosierna Szafarko Bożych łask,
Najświętsza Maryjo Dzewico,
Ty jesteś Matką wiecznego Słowa Wcielonego,
które Cię obdarzyło swoją bezmierną mądrością.
Wejrzyj na ogrom mego bólu
i udziel mi łaski, której tak bardzo potrzebuję...

Zdrowaś Maryjo...

Trzecie "Zdrowaś"

O, najukochańsza Szafarko Bożych łask,
Niepokalana Oblubienico Ducha Świętego,
Najświętsza Maryjo,
Ty otrzymałaś od Niego Serce,
które jest zdolne litować się nad ludzkimi nieszczęściami
i które nie może powstrzymać się od przyjścia z pociechą cierpiącemu człowiekowi.
Ulituj się nad moją duszą
i udziel mi łaski, której się spodziewam,
ufając całkowicie Twojej macierzyńskiej dobroci...

Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa ufności i zawierzenia

O, Matko moja, Skarbnico wszelkich łask,
Ucieczko biednych grzeszników,
Pocieszycielko strapionych,
Nadziejo tych, którzy rozpaczają
i najmożniejsza Wspomożycielko chrześcijan,
W Tobie pokładam całą moją nadzieję
i jestem pewny,
że otrzymasz dla mnie od Jezusa łaskę,
której tak bardzo pragnę,
jeśli tylko będzie ona pożyteczna dla mojej duszy.

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...

Matko Boża Łaskawa z San Giovanni Rotondo, módl się za nami!


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Koronka do Matki Bożej Pośredniczki łask z San Giovanni Rotondo - e-wiara.pl/modlitwy