Koronka Patronki Matek (Dziesięć Zdrowaś)

Koronka do Maryi, Patronki Matek
Dziesięć Zdrowaś

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę ułożyła Ann Ball dla uczczenia Maryi jako wzoru Matki i podziękowania za Jej pomoc w codziennych trudnych, ważnych i odpowiedzialnych zadaniach, które wykonuje każda kobieta. Koronka można odmówić, posługując się zwykłym różańcem. Po rozważeniu danej tajemnicy odmawia się jedno "Zdrowaś Maryjo". Na zakończenie odmawia się modlitwę św. Bernarda.


Rozważania i modlitwa

Tajemnica I. Zwiastowanie

Maryjo, miałaś zaledwie piętnaście lat, kiedy przyszedł do Ciebie Anioł i oznajmił Ci, że zostaniesz Matką Boga. Jako samotna i niezamężna byłaś wystraszona. Bądź ze wszystkimi kobietami, które dzisiaj dowiedziały się, że dziecko poczęło się w ich łonie. Tym, które są wystraszone tą wiadomością, pomóż powiedzieć "tak" dla nowego życia, które w nich się poczęło.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica II. Nawiedzenie

Maryjo, pospieszyłaś do brzemiennej kuzynki, aby jej pomóc. Jej nienarodzone dziecko rozpoznało w Tobie swojego Zbawiciela i poruszyło się z radości w łonie matki. Obejmij swoim łagodnym Niepokalanym Sercem wszystkie dzieci nienarodzone, które dzisiaj zostaną wyrwane z łona matki przez aborcję.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica III. Ofiarowanie

Maryjo, będąc posłuszna Prawu, ofiarowałaś swoje Dziecko w Świątyni. Symeon przepowiedział, że Twoją duszę przeniknie miecz. Każda matka przez chrzest przedstawia swoje dzieci zgodnie z Prawem. I każda matka zdaje sobie sprawę, że i jej duszę może przeniknąć miecz. Daj im moc do zniesienia tego, kiedy będą patrzeć na trudne chwile ich dzieci.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica IV. Odnalezienie w świątyni

Maryjo, jakże bardzo musiałaś być przerażona, jak bardzo zmartwiona, kiedy zorientowałaś się, że Jezusa nie było tam, gdzie być powinien. Jakże radowało się Twoje Serce, kiedy odnalazłaś Go w Świątyni! Jakże musiałaś być dumna, słysząc Jego słowa skierowane do uczonych w Piśmie i jakże szczęśliwa, kiedy poszedł z Tobą i był Ci poddany. Pomóż ufać każdej mamie, że jej dzieci będą bezpieczne, a jednocześnie zrozumieć ich macierzyńskie troski i obawy. Pomóż dzieciom być mądrymi i poddanymi swoim rodzcom, tak jak oni są poddani Twojemu Boskiemu Dziecku.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica V. Wesele w Kanie

Jezus powiedział, że jeszcze nie nadeszła Jego godzina; jednak Twoje współczujące matczyne Serce rozumiało, czym jest wstyd całej rodziny i z niezachwianą wiarą skierowałaś do swego Syna weselne sługi. Spraw, aby każda matka przeżywała każdy dzień z niezachwianą wiarą w pomoc Twojego Syna.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica VI. Ubiczowanie

Matko Bolesna, jak Ty zniosłaś widok swojego niewinnego Dziecka skatowanego i zakrwawionego? Pomóż matkom mężnie znosić bóle, lęki, choroby i udręki swoich dzieci. Spraw, aby ich modlitwy i łzy zapewniły ich dzieciom odpowiednie warunki rozwoju.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica VII. Droga Krzyżowa

Jezus szedł sam, dźwigając swój krzyż. Matko Bolesna, nie mogłaś go nieść za Niego, chociaż chętnie byś to uczyniła. Jakże musiałaś być wdzięczna Cyrenejczykowi za pomoc i kobiecie, która ze współczuciem otarła twarz Jezusowi. Pomóż matkom zrozumieć, że nie mogą nieść krzyży swoich dzieci, ale że mogą je wspierać swoją miłością. Spraw, aby każda mama była wdzięczna tym wszystkim, którzy pomagają ich dzieciom - krewnym, nauczycielom, przyjaciołom. Spraw, aby każdego dnia coraz bardziej promieniowały miłość.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica VIII. Ukrzyżowanie

Tylko matka, która widziała cierpienie i śmierć swojego dziecka, może naprawdę zrozumieć, Matko Bolesna, Twoją udrękę w tej mrocznej godzinie. Ten ból musiał przypominać wyrywanie serca z piersi. Nie pozwól zapomnieć matce ani przez jeden dzień o cierpiących dzieciach na całym świecie – od głodujących dzieci trzeciego świata po narkomanów i ofiary AIDS, aż po bezdomnych w naszych miastach, a także o ich cierpiących matkach.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica XI. Zmartwychwstanie

Matko Nadziei, Twoja wiara została nagrodzona, a Twoje Dziecko powróciło ze śmierci do życia. Wcześniej Twoje Serce przepełniała rozpacz; teraz Twoje Serce z ulgą bije radośnie na widok chwalebnego cudu odnowionego życia. Napełnij serce każdej matki chwalebną tajemnicą Zmartwychwstania i dopuść je do grona Ludzi Wielkiej Nocy.

Zdrowaś Maryjo...

Tajemnica X. Ukoronowanie na Królową nieba

Maryjo, Ty powiedziałaś Bogu "tak". Przez całe życie, w blaskach i w cieniach, byłaś Jego wierną służebnicą. Po zaśnięciu, Twój Boski Syn zabrał Cię do siebie. On powiedział: "Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę" (J 16,1-4). Najdroższa Królowo, pomóż każdej kobiecie codziennie mówić "tak" na wszystko, o co poprosi ją Bóg, aby pewnego dnia mogła zająć miejsce, które On dla niej przygotował.

Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa na zakończenie

Pomnij... (Modlitwa św. Bernarda).


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ann Ball, A Handbook of Catholic Sacramentals, Huntington 1991
  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka Maryi, Patronki Matek - rozance-i-koronki.blogspot.com