Koronka Matki Bożej Opatrzności (Otaczaj opieką nasze życie)

Koronka do Matki Bożej Opatrzności
Otaczaj opieką nasze życie

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem. Poniżej zaznaczono istotne różnice, występujące w wersjach tej modlitwy.


Modlitwa wstępna

Najświętsza Maryjo Panno, Niepokalana Matko Bożej Opatrzności, otaczaj opieką nasze życie i darem łaski dusze nasze uświęcaj. U Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy, uproś nam przebaczenie naszych grzechów i pojednanie z braćmi. Przemień dogłębnie nasze serca, aby stały się mieszkaniem dla Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wspieraj nas w walce z letniością wiary, egoizmem i pychą, abyśmy mogli jak najwierniej wypełniać nasze obowiązki i służyć bliźnim. Tobie się powierzamy, o Maryjo, w naszym pielgrzymowaniu przez ten świat. Do Ciebie uciekamy się jako do naszej Przewodniczki i Obrończyni w trudnościach życia. Daj naszym sercom przepełnionym lękiem poczucie bezpieczeństwa. O słodka Matko Bożej Opatrzności, zechciej zwrócić ku nam swój wzrok. Ty jesteś na tej ziemi naszą nadzieją. Bądź dla nas Matką niebieskiej chwały. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Modlitwa różańcowa

Panno Najświętsza,
Matko Bożej Opatrzności,
napełnij nasze dusze swoimi łaskami,
kieruj naszym życiem zgodnie z wolą Boga.

Wyjednaj przebaczenie naszych win.
Bądź dla każdego z nas
przewodniczką, obroną, ucieczką.

Pocieszaj nas w codziennych troskach,
ratuj w niebezpieczeństwach,
bądź pewną pomocą w przeciwnościach życia.

Wypraszaj dla nas czystość serca,
aby stało się godnym mieszkaniem
dla Twego Boskiego Jezusa.

Oddal od nas
niedbalstwo, letniość i grzech.

Wspieraj nas we wszelkich potrzebach
duchowych i materialnych
i spraw, byśmy byli godni
szerzyć Twą Opatrzność
na potrzebujących braci i siostry.

(10×) O Matko Opatrzności Bożej, otaczaj nas Swą opieką teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

O Panie, wiemy, że kochasz i strzeżesz swoich wiernych. Pomagaj zawsze Twoim dzieciom przez Twą świętą Opatrzność. Chroń i oświecaj Kościół Twoim Świętym Duchem, aby wszyscy umieli rozpoznawać znaki czasu i Twojej obecności w naszym życiu. Składamy Ci dzięki za wszystkie Twoje dary. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Matki Bożej Opatrzności - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Modlitwa do Matki Bożej Opatrzności - centrumopatrznosci.pl
  • Modlitwy do Opatrzności Bożej - providentia.pl