Koronka Miłosierdzia (Pod Twoje Miłosierdzie)

Koronka do Maryi, Matki Miłosierdzia
Pod Twoje Miłosierdzie

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Błogosławiona między niewiastami...

Modlitwa różańcowa

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

(1×) Pod Twoje Miłosierdzie * uciekamy się, Boża Rodzicielko. * Naszych próśb Ty nie odrzucaj w potrzebie, * ale z niebezpieczeństw wybaw nas, * jedyna Czysta i Błogosławiona. Amen.

(10×) Matko Miłosierdzia, * módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy * i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, * a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie. Amen.

Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Módlmy się. Wszechmogący Boże, okaż pomoc Twojemu ludowi, aby oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, Matce Miłosierdzia, za Jej wstawiennictwem uzyskał Twoje Miłosierdzie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • R. Szaffer, Armia Najdroższej Krwi Jezusa Chrystusa - Modlitwy i Nabożeństwa z Obietnicami, wyd. VI, Wrocław 2009
  • Koronki do Matki Bożej Miłosierdzia. Koronka do Matki Bożej Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia - rozance-i-koronki.blogspot.com