Koronka Miłosierdzia (Otwierasz swe ramiona)

Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia
Otwierasz swe ramiona

Koronka składa się z 1) modlitwy wstępnej, 2) modlitwy różańcowej, odmawianej trzykrotnie i 3) modlitwy na zakończenie.


Modlitwa wstępna

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia...

Modlitwa różańcowa
(poniższe modlitwy odmawia się trzykrotnie)

(1×) Maryjo, Matko łaski i Matko Miłosierdzia, * broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci.

(10×) Maryjo, Matko Miłosierdzia, * uproś nam miłosierdzie u Syna swojego.

Modlitwa na zakończenie

Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia - faustyna.pl
  • Koronka do Matki Bożej Miłosierdzia - rozance-i-koronki.blogspot.com