Koronka Królowej (Najdoskonalsza Królowo świata)

Koronka do Maryi Królowej
Najdoskonalsza Królowo świata

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz...

(o trzy cnoty boskie: Wiarę, Nadzieję i Miłość)

3 × Zdrowaś Maryjo...

O Królowo i Dziewico, wzbogacona łaską Pana, * jesteś wyższa i piękniejsza od wszystkiego, co istnieje. Niezrównane dzieło Boga, jasno świecisz nad innymi, * jesteś bowiem przeznaczona, aby zrodzić swego Stwórcę. Z wysokości krzyża Chrystus, Król w purpurze krwi najdroższej, * Ciebie ustanowił Matką wszystkich odkupionych ludzi. Przyjmij dziś, Królowo świata, to pokorne uwielbienie * i dopomóż sławić Boga, który łaską Cię przyodział. Amen.

Modlitwa różańcowa

Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, * ponieważ uwierzyłaś w to, * co Ci zostało powiedziane przez Pana. * Z Chrystusem królujesz na wieki.

10 × Najdoskonalsza Królowo świata, * Maryjo, zawsze Dziewico, * Ty porodziłaś Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. * Módl się za nami grzesznymi, * teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Uwielbiajmy Chrystusa Króla, * który ukoronował swoją Matkę.

Modlitwa na zakończenie

3 × Chwała Ojcu...

Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową, † spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem * osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronki do Matki Bożej. Koronka do Najświętszej Maryi Panny Królowej - rozance-i-koronki.blogspot.com