Koronka do Matki Bożej Fatimskiej (Siedem Modlitw)

Koronka ku czci Matki Bożej Fatimskiej
Siedem modlitw fatimskich

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwa składa się z siedmiu modlitw fatimskich. Można ją odmawiać posługując się różańcem.


Wstęp

(znak krzyża) W Imię Ojca...

(1. modlitwa wyrzeczenia) O Jezu, składam tę ofiarę z miłości ku Tobie, za nawrócenie grzeszników, * i jako wynagrodzenie za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi.

(2. modlitwa wynagrodzenia) O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie, i kocham Ciebie! * Proszę Cię, przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie, i nie kochają Ciebie.

(3. modlitwa uwielbienia Najświętszego Sakramentu) Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię! * Mój Boże, mój Boże, kocham Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie.

(4. modlitwa o nawrócenie) O Boże mój, * przez nieskończone zasługi Najświętszego Serca Pana Jezusa, * i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi * proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

(5. modlitwa o ocalenie) Słodkie Serce Maryi, bądź moim ratunkiem. * Niepokalane Serce Maryi, nawróć grzeszników, wybaw dusze od piekła.

Modlitwa różańcowa

(2. modlitwa wynagrodzenia) (1×) O mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Ciebie, ufam Tobie, i kocham Ciebie! * Proszę Cię, przebacz tym, którzy nie wierzą w Ciebie, nie uwielbiają Ciebie, nie ufają Tobie, i nie kochają Ciebie.

(3. modlitwa uwielbienia Najświętszego Sakramentu) (10×) Trójco Przenajświętsza, uwielbiam Cię! * Mój Boże, mój Boże, kocham Ciebie ukrytego w Przenajświętszym Sakramencie.

(6. O mój Jezu...) (1×) O mój Jezu, * przebacz nam nasze grzechy, * zachowaj nas od ognia piekielnego, * Zaprowadź wszystkie dusze do nieba, * i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego Miłosierdzia.

Zakończenie

(7. modlitwa Anioła) O Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu, i Duchu Święty, w najgłębszej pokorze, uwielbiam Cię! Ofiaruję Ci Przenajdroższe Ciało, Krew, Duszę, i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecne we wszystkich Tabernakulach świata, jako zadośćuczynienie za zniewagi, świętokradztwa, i obojętność, którymi On jest obrażany. Przez nieskończone zasługi Przenajświętszego Serca Pana Jezusa, i Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o nawrócenie biednych grzeszników.

(znak krzyża) W Imię Ojca...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa Fatimska - msze.info
  • Koronki do Matki Bożej Fatimskiej. Koronka ku czci Matki Bożej Fatimskiej - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronki do Matki Bożej Fatimskiej - modlitwao.pl
  • Siedem Modlitw Fatimskich - fatimaprayers.com
  • Ks. J. Warzeszak, Niepokalane Poczęcie Maryi a Miłosierdzie Boże, "Warszawskie Studia Teologiczne" XXXII/3/2019
  • Modlitwy Anioła z Fatimy - O Boże mój, wierzę w Ciebie - misericors.org