Koronka Maryi Wspomożycielki (Maryjo, wspomagaj nas)

Koronka do Maryi Wspomożycielki Wiernych
Maryjo, wspomagaj nas!

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem.


Modlitwa wstępna

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., (3×) Chwała Ojcu...,

Pamiętaj, o najdobrotliwsza Panno Maryjo (wersja dłuższa)

Modlitwa różańcowa

(1×) Zdrowaś Maryjo...

(10×) Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.

(1×) O Maryjo, wspomagaj nas! Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Różne Koronki do Matki Bożej. Koronka do Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych - rozance-i-koronki.blogspot.com