Koronka Matki Pięknej Miłości

Koronka do Najśw. Maryi Panny
Matki Pięknej Miłości

(do prywatnego odmawiania)

Do odmawiania na zwykłym różańcu. Koronka opiera się na modlitwach do Matki Bożej Pięknej Miłości z modlitewnika Wydawnictwa JUT. Za zezwoleniem władzy kościelnej.


(wariant 1)

Modlitwa wstępna

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

Modlitwa różańcowa

Bądź pozdrowiona, Matko, Królowo świata.
Ty jesteś Matką Pięknej Miłości.
Ty jesteś Matką Jezusa - źródła wszelkich łask.
Ty jesteś zapachem każdej cnoty, odbiciem wszelkiej czystości.
Ty jesteś radością w płaczu, zwycięstwem w walce, nadzieją w śmierci.

Jakże słodki jest smak Twego imienia na naszych ustach,
jakże miła harmonia w naszych uszach,
jakież upojenie w naszych sercach!

Ty jesteś szczęściem cierpiących, koroną męczenników, pięknością dziewic.

Błagamy Cię, oddaj nas po tym wygnaniu na własność Twego Syna, Jezusa. Amen.

(10 ×) Matko Pięknej Miłości, * módl się za nami grzesznymi, * abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Amen.

Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

Boże, któryś pozwolił nam czcić Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę Pięknej Miłości, † spraw, prosimy, * abyśmy za Jej pomocą kochali Ciebie na ziemi we wszystkim i ponad wszystko * oraz cieszyli się uszczęśliwiającą wspólnotą wszystkich świętych w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


(wariant 2)

Modlitwa wstępna

O miłowanie Boga: O Matko, Matko moja, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej boleści, pozwól mi kochać Boga, kochać Go sercem własnym i serc milionami, kochać bez granic i miary, kochać tak, jako On sam kochał i kochać nakazał. Naucz nas cierpieć w miłości tak, jak cierpiałaś Ty, Matko nasza, Ty, bezmiarze boleści i bezmiarze miłości. Amen.

Wierzę w Boga..., Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo...

Modlitwa różańcowa

(1 ×) Maryjo, Matko boleści pełna, pod Krzyżem stojąca, z Sercem przeszytym mieczem boleści, nam powierzona w Testamencie Syna. Która z miłością przyjęłaś nas za swoje dzieci, z miłością przyjęłaś ból i cierpienie, z miłością przyjęłaś martwe Ciało Syna Bożego. Przyjmij i nas, o Bolesna Matko Pięknej Miłości, w godzinie cierpienia i śmierci naszej. Amen.

(10 ×) Bolesna Matko Pięknej Miłości, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

(1 ×) Chwała Ojcu...

Modlitwa na zakończenie

O Maryjo, Matko nasza, Matko Pięknej Miłości i Matko niezmiernej boleści! Pomóż nam kochać Boga, kochać Go sercem własnym i serc milionami; kochać bez granic i miary; kochać tak, jak On sam kochać się kazał. Dlatego pomóż nam cierpieć wiele, cierpieć też bez granic. Pomóż nam wyniszczyć się, wyniszczać się całkowicie, ustawicznie, choć powoli i niepostrzeżenie, jak wyniszczałaś się Ty dla nas, nieporównana Matko nasza, Ty bezmiarze boleści i bezmiarze miłości. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Koronka do Matki Pięknej Miłości. Koronki do Matki Pięknej Miłości - rozance-i-koronki.blogspot.com
  • Koronka do Bolesnej Matki Pięknej Miłości. Koronki do Matki Pięknej Miłości - rozance-i-koronki.blogspot.com