Koronka do Królowej Przenajdroższej Krwi

Koronka do Królowej Przenajdroższej Krwi

(do prywatnego odmawiania)

Modlitwę można odmawiać posługując się różańcem do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana.


K. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

Chwała Ojcu..., Wierzę w Boga...

Tajemnica I. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele zbawienia, gdy w momencie Zwiastowania, nazywając siebie służebnicą Pańską, za sprawą Ducha Świętego, Syn Boży stał się uczestnikiem krwi i ciała, całkowicie z Niej wziętych (por. Łk 1,26-38; Hbr 2,14-15).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ant. Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, * które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Tajemnica II. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele zbawienia podczas obrzezania Jezusa, kiedy to Jej Syn otrzymał Imię, którym Go nazwał Archanioł Gabriel, zanim począł się w łonie swej Matki (por. Łk 2,21).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ciebie, Panie, prosimy...

Tajemnica III. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele zbawienia w czasie ofiarowania Jezusa w Świątyni, kiedy to Symeon przepowiada, że Jej Syn będzie dla ludzi znakiem sprzeciwu, a Jej duszę przeniknie miecz, aby na jaw wyszły zamysły serc (por. Łk 2,22-35).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ciebie, Panie, prosimy...

Tajemnica IV. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele zbawienia w czasie wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy to za Jej wstawiennictwem Jezus rozpoczyna działalność publiczną, dokonując pierwszego cudu (por. J 2,1-11; 13,1; 19,30).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ciebie, Panie, prosimy...

Tajemnica V. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele naszego zbawienia, gdy przeżywa Mękę Syna, który przed śmiercią nazywa Ją Matką wszystkich ludzi (por. J 19,25-27).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ciebie, Panie, prosimy...

Tajemnica VI. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele naszego zbawienia, gdy po śmierci Jezusa kieruje swoje spojrzenie wiary na Ukrzyżowanego Syna, z którego boku, przebitego włócznią, wypłynęła Krew i Woda (por. J 19,31-37).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ciebie, Panie, prosimy...

Tajemnica VII. Błogosławiona Dziewica Maryja uczestniczy w dziele zbawienia, trwając przy Jezusie jako Pośredniczka wszelkich łask, gdy On udziela nam swojego Ducha (por. Dz 1,12-14; 2,1-4), swoją Krwią oczyszcza nas z grzechów (por. J 1,7; 2,1-2) i daje nam życie (por. J 6,53-57).

Ojcze nasz...
5 × Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

Ciebie, Panie, prosimy...

Modlitwa na zakończenie

Panie, nasz Boże, † Ty chciałeś, aby obok Twojego Syna, wiszącego na krzyżu, stała Jego Matka, * spraw, aby dla dobra Kościoła dopełniło się w nas to, czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, * abyśmy przez nasz udział wraz z Maryją w Jego Męce, * zasłużyli sobie na uczestnictwo w chwale zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Koronki do Matki Bożej Bolesnej. Koronka do Królowej Przenajdroższej Krwi - rozance-i-koronki.blogspot.com